Klimatkunskap som nytt skolämne

18.3.2019

11 001 stödförklaringar

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 11 001

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här