67 422 fastställda stödförklaringar, varav 34 286 via andra kanaler

Stödförklaringar som samlats in genom tjänsten 33 136

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Medborgarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här