Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Tiedotteet

28.3.2019

Kansalaisaloitelaki uudistuu kesäkuun alussa

Kansalaisaloitelaki uudistuu kesäkuun alussa. Muutoksilla halutaan selkeyttää kansalaisaloitteen vireillepanoa ja täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä. Myös määräaika aloitteen toimittamiseksi eduskunnalle pitenee.

Jatkossa aloitteen kannatusilmoitukset on toimitettava Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi vuoden kuluessa siitä, kun tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta on kerätty. Tällä hetkellä määräaika on kuusi kuukautta. Lisäksi määräaika, jona aloite tulee toimittaa eduskunnalle, pitenee nykyisestä puolesta vuodesta vuoteen. Näin voidaan välttää aloitteen raukeaminen vaalikauden päättyessä.

Presidentin on määrä vahvistaa muutos presidentin esittelyssä huomenna perjantaina.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 0295 150 127, etunimi.sukunimi@om.fi,
erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 0295 150 008, etunimi.sukunimi@om.fi

1.3.2017

Viisi vuotta kansalaisaloitteita - oikeusministeriö selvittää mahdollisia uudistustarpeita kansalaisaloitemenettelyyn

Oikeusministeriö laatii kevään aikana virkamiestyönä arviointiselvityksen kansalaisaloitemenettelystä ja kansalaisaloitelain mahdollisista muutostarpeista.

Selvitystyössä käydään läpi kansalaisaloitetta koskevien tutkimusten pohjalta esitetyt toimenpide-ehdotukset menettelyn kehittämiseksi. Myös muut tiedossa olevat sekä työn kuluessa esiin nousevat mahdolliset kehittämistarpeet arvioidaan. Selvitystyön aikana kuullaan myös eduskunnan kokemuksia kansalaisaloitteiden käsittelystä sekä kansalaisten näkemyksiä kansalaisaloitteista muun muassa keväällä järjestettävässä työpajassa ja Otakantaa.fi -verkkokeskustelussa.

Selvitystyön pohjalta laaditaan ehdotus kansalaisaloitemenettelyn kehittämiseksi. Päätös jatkovalmistelusta ja kansalaisaloitelain mahdollisesta muuttamisesta tehdään erikseen selvitysehdotuksen lausuntokuulemisen jälkeen.

 

Kansalaisaloitelaki ollut voimassa nyt viisi vuotta

Kansalaisaloitelaki tuli voimaan 1.3.2012 eli kansalaiset ovat voineet tehdä lainsäädännön muutosta koskevia aloitteita eduskunnalle nyt viisi vuotta.

Kansalaisaloitteen eteneminen eduskuntaan edellyttää, että aloite kerää vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Viiden vuoden aikana eduskunta on vastaanottanut yhteensä 17 kansalaisaloitetta eli keskimäärin noin kolme aloitetta vuodessa. Samassa ajassa aloitteita on pantu vireille lähes 600. Vain alle kolme prosenttia avatuista aloitteista on siis onnistunut saavuttamaan eduskuntakäsittelyn edellyttämät 50 000 kannatusilmoitusta määräajassa.   

Kyselytutkimusten mukaan kansalaisaloite on ollut tervetullut lisä suomalaiseen demokratiaan. Lähes 80 prosenttia kansalaisista katsoo kansalaisaloitteen parantaneen suomalaista demokratiaa. Kansalaisten näkemyksiä kansalaisaloitteista on selvitetty vuoden 2015 eduskuntavaalitutkimuksen yhteydessä tehdyssä kyselyssä sekä joulukuussa 2016 valmistuneessa Turun yliopiston laatimassa tutkimuksessa Demokraattiset innovaatiot Suomessa.  

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-kansalaisaloitteet-olleet-menestys-mutta-kasittelyssa-viela-parantamista?_101_INSTANCE_3wyslLo1Z0ni_groupId=10616

 

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50143

johtaja Johanna Suurpää, puh. 02951 50534

sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi


26.2.2016Kansalaisaloite.fi-palvelussa odottamaton käyttökatko

Oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-palvelussa ilmeni odottamaton käyttökatko perjantaina 26.2. kello 8:00–15:00 välisenä aikana. Käyttökatko liittyi tekniseen vikaan, joka saatiin korjattua. Häiriöön ei liittynyt ilkivaltaa. Oikeusministeriö pahoittelee häiriöstä aiheutunutta käyttökatkoa.

Lisätietoja: asiantuntija Sami Demirbas, etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50233, tai kansalaisaloite.om@om.fi


27.3.2015

Palvelun etusivu uudistuu


Kansalaisaloite.fi-palvelun etusivun ilme uudistuu.  Ilmeen uudistuksen ohella päivityksen myötä etusivulle tulee näkyviin myös listaus uusimmista kansalaisaloitteista. Lisäksi palvelun etusivun ohjeistusta on selkiytetty. 

Uutena toimintona palveluun tulee sisältöä näyttävä widget eli leijuke. Sen avulla voidaan näyttää Kansalaisaloite.fi-palvelun sisältöä toisella sivustolla. Leijuke näyttää tiedot valitun kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten kertymisestä Kansalaisaloite.fi-palvelussa.  Ohjeet leijukkeen lataamiseen löytyvät sivulta: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/leijuke 


1.12.2014

Kansalaisaloite.fi-palvelu täyttää kaksi vuotta ja saa uusia ominaisuuksia


Kansalaisaloite.fi-palveluun julkaistaan palvelun versiopäivityksessä 1.12.2014 uusi ominaisuus, joka tarjoaa palvelun käyttäjille aikaisempaa tarkemmin tietoa kannatusilmoitusten kertymisestä kansalaisaloitteisiin. Uuden ominaisuuden myötä kansalaisaloitteiden vastuuhenkilöt, kannattajat ja muut palvelun käyttäjät voivat seurata kannatusilmoitusten kertymistä näyttävän kuvaajan avulla, minkä verran kannatusilmoituksia on kertynyt aloitteeseen eri päivinä ja yhteensä aloitteen vireilleoloaikana. Kuvaaja näyttää vain kansalaisaloite.fi-palvelussa kerättyjen kannatusilmoitusten määrää.

1.12.2014 Kansalaisaloite.fi-palvelu on ollut käytössä tasan kaksi vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana palvelussa on pantu vireille yhteensä 279 kansalaisaloitetta, joista toistaiseksi kahdeksan on saavuttanut vähintään 50 000 kannatusilmoitusta, mikä on edellytys aloitteen etenemiselle eduskunnan käsittelyyn.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50462

kansalaisaloite.fi-palvelun sähköposti:kansalaisaloite.om@om.fi


3.2.2014

Oikeusministeriö avaa Kansalaisaloite.fi-palvelun lähdekoodin ja pyytää kommentteja palvelusta 


Oikeusministeriö avaa Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelun lähdekoodin. Lähdekoodin julkaisulla on tarkoitus edistää avoimuutta sekä ohjelmistotuotannossa että julkishallinnossa. Koodi julkaistaan maanantaina 3. helmikuuta. Samalla verkkopalveluun avataan myös kaikille avoin kysely, jolla kerätään palautetta Kansalaisaloite.fi-palvelusta ja kansalaisaloitteesta.

Kyselyn tuloksia käytetään Kansalaisaloite.fi-palvelun kehittämisessä ja kansalaisaloitekäytäntöä koskevassa tutkimuksessa.

Kansalaisaloite.fi:n  kaltaisen merkittävän julkisen sähköisen palvelun lähdekoodin julkaiseminen on Suomessa uutta. Lähdekoodin julkaiseminen mahdollistaa esimerkiksi sen hyödyntämisen muissa palveluissa. Koodi julkaistaan Kansalaisaloite.fi-palvelun teknisten toteuttajan Solita Oy:n GitHubissa osoitteessa https://github.com/solita/kansalaisaloite. Myös koodin tuleva muutoshistoria tulee näkymään ohjelmistonkehitysalusta GitHubissa.

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelu on ollut käytössä joulukuusta 2012 lähtien. Reilun vuoden aikana palveluun on pantu vireille yli 200 kansalaisaloitetta ja annettu yli 630 000 kannatusilmoitusta. Eduskunnalle on toistaiseksi toimitettu kolme kansalaisaloitetta, joista kahteen on kerätty kannatusilmoituksia Kansalaisaloite.fi-palvelussa. Nämä aloitteet ovat koskeneet tekijänoikeuslakia ja tasa-arvoista avioliittolakia.

Kansalaisaloite.fi on oikeusministeriön ylläpitämä verkkopalvelu, joka on kehitetty osana valtiovarainministeriön koordinoimaa SADe-ohjelmaa

Lisätietoja: suunnittelija Laura Nurminen, oikeusministeriö, puh. 02951 50462, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi
lähdekoodin julkaisua koskevat tekniset kysymykset: johtaja, sähköinen liiketoiminta Timo Honko, Solita Oy, puh. 040 5454 878, etunimi.sukunimi@solita.fi

Kansalaisaloite www.kansalaisaloite.fi
Lähdekoodi https://github.com/solita/kansalaisaloite20.12.2013

Tauko palvelun ylläpidossa jouluna ja vuodenvaihteessa

Palvelun ylläpidossa on tauko välillä 23.12.2013–1.1.2014. Aloitteita ei käsitellä tällä aikavälillä. Aloitteiden käsittelyssä ja tiedusteluihin vastaamisessa voi olla viivettä tämän jälkeenkin 7.1.2014 asti.

Lisätietoja: kansalaisaloite.om@om.fi


23.9.2013

Kansalaisaloite.fi-palveluun parannuksia


Oikeusministeriön ylläpitämään Kansalaisaloite.fi-palveluun tehdään useita parannuksia 23. syyskuuta. Keskeisimmät käyttäjälle näkyvät uudistukset ovat paperisen kannatusilmoituksen tulostusmahdollisuus, palvelun ohjetekstien päivittyminen sekä käynnissä olevien kansalaisaloitteiden selausnäkymän muuttuminen.

Aloitteen vastuuhenkilöt voivat jatkossa liittää aloitteensa yhteyteen esitäytetyn tulostettavan kannatusilmoituslomakkeen. Paperilomake helpottaa kansalaisaloitteiden kannattamista sellaisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen. Aloitteiden kannattaminen on ollut hankalaa esimerkiksi ulkosuomalaisille, joilla ei välttämättä ole käytössään suomalaisia verkkopankkitunnuksia.

Käynnissä olevien kansalaisaloitteiden selausnäkymä muuttuu siten että oletusnäkymässä näkyvät ne aloitteet, jotka ovat keränneet vähintään 50 kannatusilmoitusta. Käyttäjä saa halutessaan näkyviin myös sellaiset käynnissä olevat aloitteet, jotka ovat keränneet toistaiseksi alle 50 kannatusilmoitusta. Toinen aloitteiden selausnäkymään tuleva muutos on aloitteen jäljellä olevaa keräysaikaa esittävä kuvaaja.

Palvelussa on myös täydennetty ja selkeytetty ohjetekstejä käyttäjiltä tulleen palautteen mukaisesti.

Kansalaisaloite.fi-palvelu on kehitetty osana Osallistumisympäristö-hanketta, joka kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe). Muita Osallistumisympäristö-hankkeen verkkopalveluita ovat Kuntalaisaloite.fi, Otakantaa.fi sekä myöhemmin julkaistava Lausuntopalvelu.fi. Palveluita ylläpitää oikeusministeriö.

Lisätietoja: projektipäällikkö Laura Nurminen, puh. 02951 50462
    hankepäällikkö Mikko Levämäki, puh. 02951 50410
    sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi sekä kansalaisaloite.om@om.fi


7.2.2013

Kansalaisaloite.fi:n uusi versio on julkaistu - selaustoiminnot ja sosiaaliseen mediaan jakaminen paranivat

Kansalaisaloite.fi-paveluun on tehty palvelun käyttöönoton (1.12.2012) jälkeen aika ajoin useita pieniä muutoksia ja kehitystoimia. Nyt tehty päivitys toi palveluun seuraavat muutokset ja toiminnot:

1. Jakaminen sosiaalisen mediaan

Oikeusministeriön tarkastuksen jälkeen aloitteen sivulla näkyy painikkeet, joilla aloitteen voi jakaa sosiaaliseen mediaan (Google+, Facebook, Twitter). Aloitteen jakaminen on turvallista eikä jakaminen kerro onko henkilö itse kannattanut aloitetta vai ei.

2. Uusi selausnäkymä palvelussa oleville aloitteille

Aloitteiden selaussivulle on nyt lisätty ns. suodattimia sekä sivutus- ja järjestystoiminnot, joiden avulla aloitteita voi tarkastella esimerkiksi kannatusilmoitusten määrän mukaan. Lisäksi palvelun selaustoimintoa on laajennettu näyttämään kaikki oikeusministeriön tarkastamat aloitteet. Aikaisemmin selaussivuilla näkyivät aikajärjestyksessä oikeusministeriön tarkastamat aloitteet, jotka olivat keränneet vähintään 50 kannatusilmoitusta.

3. Avoin rajapinta (API) päivitetty

Kansalaisaloite.fi:n avoin rajapinta (API) on myös päivittynyt. Rajapinnan avulla voi nyt listata myös hyväksytyt aloitteet joilla on alle 50 kannatusilmoitusta. APIa käyttäviä kolmansien osapuolten sovelluksia, joista oikeusministeriö ei ota vastuuta, ovat esimerkiksi:

Kiitämme kaikesta saamastamme palautteesta. Useita toimintoja on parannettu saamamme palautteen ansioista ja moni idea on jonossa jatkokehitykseen.

3.12.2012

Ensimmäiset kansalaisaloitteet on nyt tarkastettu oikeusministeriössä. Ajantasaisia uutisia saat parhaiten seuraamalla "Kansalaisaloite - Medborgarinitativ" -ryhmää Facebookissa tai Otakantaa-blogia.

https://www.facebook.com/aloite

http://blogi.otakantaa.fi

3.12.2012

Danske Bank on on saanut tunnistautumista koskevan ongelman korjattua.
Lue lisää

1.12.2012

Valitettavasti Danske Bank –tunnistautumisessa on havaittu 1.12.2012 klo 11.30 ongelmia. Ongelma vaikuttaisi olevan kansalaisaloite.fi-palvelun ulkopuolella ja tilannetta seurataan.

Seuraa myös "Kansalaisaloite - Medborgarinitativ" -ryhmää Facebookissa tai Otakantaa-blogia.

https://www.facebook.com/aloite

http://blogi.otakantaa.fi

1.12.2012

Palvelu julkaistiin klo 11:40.

30.11.2012

OIKEUSMINISTERIÖ TIEDOTTAA

Kansalaisaloite-verkkopalvelu avataan 1. joulukuuta

Oikeusministeriön verkkopalvelu kansalaisaloitteiden tekemiseksi ja aloitteiden kannatusilmoitusten keräämiseksi avataan käyttöön lauantaina 1. joulukuuta (iltapäivällä). Palvelu toimii osoitteessa www.kansalaisaloite.fi . Se tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden saada aloitteensa eduskunnan käsiteltäväksi.

Uusi verkkopalvelu on maksuton, esteetön ja turvallinen käyttää. Palvelu toimii sekä suomeksi että ruotsiksi. Kannatusilmoituksia voi kerätä myös sellaisiin aloitteisiin, joiden keräys on aloitettu jo muissa verkkopalveluissa tai paperilomakkeella. Jatkossa palveluun tulee mahdollisuus myös kuntalaisaloitteen tekemiselle.

Oikeusministeriö tarkastaa, että kansalaisten jättämissä aloitteissa on tarvittavat tiedot ja ettei aloite sisällä verkossa julkaistavaksi sopimatonta materiaalia. Tämän jälkeen aloitteelle voi kerätä kannatusilmoituksia. Aloitteita tarkastetaan oikeusministeriössä arkisin virka-aikana ensi maanantaista alkaen. Vielä avausviikonloppuna aloitteita ei siis voi kannattaa verkkopalvelussa. Kansalaisaloitteiden tekemistä koskeviin kysymyksiin vastataan sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa (Facebook).

Kansalaisaloitepalvelun avaaminen ajoittuu joulukuun alkuun, koska oikeusministeriön kansalaisaloite-verkkopalvelua koskevat säännökset tulevat silloin voimaan. Palvelua on kehitetty avoimesti ja hyvässä yhteistyössä järjestöjen kanssa. Järjestelmän toimittaja on it-palveluyritys Solita.

Aloitepalvelu toimii myös osana otakantaa.fi -osallistumisympäristöä, joka toteuttaa ja kokoaa yhteen useita kansalaisvaikuttamiseen liittyviä verkkopalveluita. Osallistumisympäristöhanke kuuluu valtiovarainministeriön koordinoimaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaan (SADe-ohjelma).

Lakialoite tai ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi. Kansalaisaloite voi sisältää joko lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä. Aloite voi koskea myös voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

Kansalaisaloitetta tukevat allekirjoitukset eli kannatusilmoitukset on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa. Ne kerätään sähköisesti tietoverkossa tai paperilla. Paperilla kerättävissä ilmoituksissa on käytettävä oikeusministeriön vahvistamaa lomakepohjaa.

Verkossa tehtävä aloite ja sen kannatusilmoitusten keräys edellyttävät aina niin sanottua vahvaa sähköistä tunnistamista, esimerkiksi pankkitunnusten tai teleoperaattoreiden mobiilivarmenteen käyttöä.

Lisätietoja:

  • projektipäällikkö Teemu Ropponen, puh. 050 520 9340, etunimi.sukunumi@om.fi 
    Päivitys 28.2.2013: Katso ajantasaiset yhteystiedot Yhteystiedot -sivulta.
  • Viestintävirasto: apulaispäällikkö Aki Tauriainen, puh. 09 696 6624 tai 040 521 1542, etunimi.sukunumi@ficora.fi
  • Väestörekisterikeskus: tietopalvelupäällikkö Timo Salovaara, puh. 09 2291 6551 tai 050 344 3111, etunimi.sukunumi@vrk.fi

https://www.kansalaisaloite.fi

https://www.facebook.com/aloite