Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksyntä

Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelu on testattu ja auditoitu huolellisesti ja on siten turvallinen käyttää. Traficom on auditoinut järjestelmän kansalaisaloitelain edellyttämällä tavalla.

Traficomin tehtävänä on vahvistaa, että verkkokeräyksessä käytettävä tietojärjestelmä täyttää kansalaisaloitelaissa asetetut vaatimukset.

Traficom tarkastaa että:

  1. Kannatusilmoitusten keräyksessä käytetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009) tarkoitettua vahvaa sähköistä tunnistamista.
  2. Järjestelmän sisältämien tietojen luvaton muuttaminen ja muu luvaton tai asiaton käsittely estetään. Käytännössä tämä tehdään mm. käyttöoikeushallinnan, käytön valvonnan sekä tietoverkkojen, tietojärjestelmien ja tietopalvelujen asianmukaisilla ja riittävillä turvallisuusjärjestelyillä ja muilla toimenpiteillä.
  3. Järjestelmä noudattaa Väestörekisterikeskuksen määräyksiä tietojärjestelmässä kerättyjen tietojen vakiomuodosta, jossa ne ovat sähköisesti yhdistettävissä väestötietojärjestelmän tietoihin kannatusilmoitusten tarkastusta varten.