Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Palvelun tarkoitus

Kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa voit tehdä, kannattaa ja seurata kansalaisaloitteita. Palvelun käyttö on turvallista ja maksutonta. Voit käyttää kansalaisaloite.fi -palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

Aloitteen eteneminen Kansalaisaloite.fi-palvelussa

Vireillepano

  • aloitteen valmistelu
  • aloitteen vireillepano kansalaisaloite.fi -palvelussa
  • oikeusministeriön tarkastus

Kannatusilmoitusten keräys ja tarkastus

  • kannatusilmoitusten keräys enintään 6 kk
  • Väestörekisterikeskus tarkastaa kannattajailmoitusten oikeellisuuden ja lukumäärän, mikäli kannatusilmoituksia on aloitteen vastuuhenkilöiden arvion mukaan vähintään 50 000 kpl

Kansalaisaloitteen toimittaminen eduskuntaan

  • sovi eduskunnan keskuskanslian kanssa aloitteen toimittamisesta eduskuntaan
  • jos aloitetta ei ole toimitettu eduskunnalle kuuden kuukauden kuluessa, se raukeaa
  • jos aloite tulee eduskunnassa hylätyksi, samasta asiasta on mahdollista tehdä uusi kansalaisaloite
flowstate-proposal