Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ydinenergialain muuttaminen TVO:n ydinvoimalan rakentamisen jatkohakemuksen käsittelemiseksi eduskunnassa.

3.10.2014

402 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 402

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 3.4.2015.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ydinenergialain muuttaminen TVO:n ydinvoimalan rakentamisen jatkohakemuksen käsittelemiseksi eduskunnassa.

Aloitteen päiväys

3.10.2014

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 91/52/2014

Aloitteen sisältö

Aloitteessa esitetään, että eduskunta ryhtyy valmistelemaan ydinenergialain muuttamista siten, että TVO:n hakemus neljännen (4) ydinvoimareaktorin rakentamisen aloittamisen siirtämisestä käsitellään eduskunnan toimesta.

Perustelut

Eduskunta on vuonna 2010 myöntänyt valtioneuvoston esityksestä kaksi periaatelupaa ydinvoimaloiden rakentamiseksi. Luvat myönnettiin Fennovoimalle ja TVO:lle. TVO:lla on hakijoista pitkäaikaisempi kokemus ja osaaminen ydinvoiman tuottamisesta ja rakentamisesta. Satakunnassa on myös hyvin pitkälle viety osaaminen ja infrastruktuuri TVO:n voimalaitoksia ja niiden rakentamista varten valmiina.

TVO:n voimalaitoksen rakentaminen tarkoittaa koko Satakunnan kannalta todella merkittävää vaikutusta seudun työllisyyteen. Pelkästään ydinvoimalan rakentamisen suorat vaikutukset ovat noin 30 000 henkilötyövuotta. Työllisyysvaikutukset ulottuvat myös kaupan ja monien palveluiden alueille lisäten alueen elinvoimaa. Voimalaitoksen rakentamatta jättäminen tarkoittaa koko alueen kannalta todella merkittää negatiivista alenemaa työllisyydessä.

TVO:n hakeman rakentamisluvan siirtämisen hylkääminen tarkoittaa käytännössä koko hankkeen hylkäämistä. Päätös aloittamisen siirtämisen estämisestä on tehty valtioneuvoston kokouksessa 25.9.2014. Koska alkuperäinen päätös periaatepäätöksen myöntämisestä TVO:lle voimalaitoksen rakentamiseksi on tehty eduskunnassa, tulisi myös tällä tavalla merkittävästi laitokseen rakentamiseen vaikuttava päätös alistaa eduskunnan päätettäväksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ari Reunanen


Edustajat

Ari Reunanen


Varaedustajat

Jussi-Pekka Ahonen