Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Perusopetuksessa olevalla luokalla on oltava opettaja tai sijainen

1.2.2013

1 014 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 014

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Perusopetuksessa olevalla luokalla on oltava opettaja tai sijainen

Aloitteen päiväys

1.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 19/52/2013

Aloitteen sisältö

Perusopetuslaissa todetaan, että oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Laki jättää kuitenkin mahdollisuuden, jota esimerkiksi talousahdingossa olevat kunnat käyttävät hyväkseen lastemme opetuksen kustannuksella. Opettajat velvoitetaan opettamaan usein kahta luokkaa samanaikaisesti, eikä sijaista palkata opettajien lyhytaikaisissa sairastapauksissa muutaman päivän ajaksi.

Ehdotamme, että aloitetaan lakivalmistelu, jossa todetaan, että perusopetuksessa olevalla luokalla on oltava oma opettaja tai sijainen, joka huolehtii opetuksesta tai valvoo luokan itsenäistä opiskelua. Toisen luokan opettaja voitaisiin velvoittaa opettamaan kahta luokkaa ainoastaan erikoistilanteissa kuten silloin, kun luokan oma opettaja on sairastunut kesken päivän.

Perustelut

Nykyinen perusopetuslaki sallii tilanteen, jossa sijaista ei ole pakko yrittää hankkia ja lapset pakotetaan itsenäiseen opiskeluun jopa muutaman päivän ajaksi. Tämä aiheuttaa esimerkiksi seuraavat epäkohdat:

- kun opettajalle annetaan tehtäväksi opettaa kahta luokkaa, molempien luokkien opetus kärsii, koska opettaja ei voi olla kuin yhdessä luokassa kerrallaan

- koulunkäyntiavustajia käytetään systemaattisesti sijaisina liian vaativissa opetustehtävissä, ja he ovat poissa niistä toimista, joihin heidät on alun perin resursoitu

- oppimisvaikeuksia omaavat oppilaat kärsivät eniten, kun luokalla ei ole omaa opettajaa

- luokan työrauha kärsii ja kiusaamiselle annetaan hyvät edellytykset

- oppilaiden turvallisuus on uhattuna, jos luokalla ei ole valvojaa

- opettajat lähtevät puolikuntoisina töihin, kun he tietävät omien ja kollegoiden oppilaiden opetuksen kärsivän

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jouni Finnilä

Lotte Wallasvaara


Edustajat

Jouni Finnilä

Sari Matikainen


Varaedustajat

Christina Aaltio