Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Homekoulut kuntoon

12.8.2014

4 358 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 4 358

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 12.2.2015.

Kansalaisaloitteen otsikko

Homekoulut kuntoon

Aloitteen päiväys

12.8.2014

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 84/52/2014

Aloitteen sisältö

Julkisten rakennusten sisäilmatutkimuksille, homekorjauksille ja muille terveyden kannalta kiireellisille toimille on asetettava määräajat oireilun ilmaantumisesta lukien, ja määräaikojen noudattamatta jättäminen tulee sanktioida riittävän ankarasti.

Kaiken valtion rahoituksen ehdoksi on asetettava valtion etukäteen hyväksymän valvojan käyttäminen työmaalla. Valtion varoista maksettavan avustuksen maksaminen tehtävä mahdolliseksi vasta rakennuksen valmistuttua ja valvonnan laadun tarkastamisen jälkeen. Kosteus- ja homevalvojan käyttäminen julkisten rakennusten työmailla on erikseen säädettävä laissa pakolliseksi.

On säädettävä laki, joka määrää kaikki ilmanvaihtojärjestelmissä olevat mineraalivillaeristetyt äänenvaimentimet vaihdettaviksi terveellisiin korkeintaan vuoden mittaisen siirtymäajan puitteissa.

Perustelut

Maamme julkisissa rakennuksissa on erittäin mittava homeongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia. Jopa 800.000 suomalaista kärsii sisäilmaongelmista kouluissa, päiväkodeissa ja työpaikallaan muissa julkisissa rakennuksissa. Suuri osa oireilevista joutuu kärsimään jopa vuosikausia tutkimusten, väistötilojen ja korjausten viivästyessä.

Jopa aivan uusissa rakennuksissa on sisäilma- ja homeongelmia, jotka johtuvat rakentamisen huonosta laadusta ja kunnollisen valvonnan puuttumisesta. Sama ongelma on myös homekorjatuissa rakennuksissa, ja usein kalliisti korjattu rakennus joudutaan asettamaan käyttökieltoon jo parin vuoden kuluttua remontin valmistumisesta. Rakennustyömaiden puutteellinen valvonta ja liian kireät aikataulut aiheuttavat sen, ettei esimerkiksi betonirakenteiden kuivuutta varmisteta mittauksin, vaan märkää betonia pinnoitetaan, josta seuraa vakavia sisäilmaongelmia. Myös mineraalivillojen kastuminen varastointi- ja rakennusvaiheessa puutteellisen sääsuojauksen vuoksi on yleistä ja aiheuttaa suuren osan homeongelmistamme.

Suuri yksittäinen oireilun aiheuttaja on se, että ilmanvaihdon äänenvaimentimissa olevat mineraalivillakuidut irtoavat ja kulkeutuvat tuloilman mukana hengitysilmaan, siksi kaikki mineraalivillatäytteiset äänenvaimentimet on viipymättä vaihdettava terveellisiin. Koska mineraalivillakuitujen aiheuttamat oireet muistuttavat homeoireita, mineraalivilla-altistuksen poistaminen voisi joissakin rakennuksissa riittää korjaustoimiksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Markku Heikkilä


Edustajat

Markku Heikkilä


Varaedustajat

Jari Lantta