Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite.fi-palvelu on poissa käytöstä 13.3.2019 palveluun suunnitelluista ylläpitotoimista johtuen.

Kansanäänestys Suomen eroamisesta Euroopan Unionin jäsenyydestä

29.4.2014

2 486 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 486

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 29.10.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansanäänestys Suomen eroamisesta Euroopan Unionin jäsenyydestä

Aloitteen päiväys

29.4.2014

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 53/52/2014

Aloitteen sisältö

KANSALAISALOITEPerustuslain mukainen neuvoa antava kansanäänestys Suomen eroamisesta Euroopan Unionista.

Äänestys toimitettaisiin samaan aikaan kuin vuoden 2015 eduskuntavaalit.

Perustelut

Euroopan Unioniin liittymisestä järjestettiin kansanäänestys vuonna 1994 joten vuoden 1976 jälkeen syntyneiden kansalaisten mielipidettä ei ole huomioitu laisinkaan. Unioniin liityttiin vajaan 7 prosentin enemmistöllä äänestäjistä ja tuolloin ei tiedetty mitään tulevista Euroopan tukipaketeista.

Tiedotuskampanja oli riittämätön, jossa vaiettiin tiedossa olevista Unionin ongelmista kuten massiivinen korruptio. Suomen markasta luopuminen tehtiin perustuslain vastaisesti.

Suomen tilanne Euroopan Unionissa tällä hetkellä:

- Valta päättää oman maamme asioista on siirtynyt lähes kokonaan
Brysseliin.

- Suurin osa lainsäädännöstämme tulee EU:n direktiivien kautta.

- Kriisimaiden tukipaketit horjuttavat omaa talouttamme ja lisäävät
työttömyyttä.

- Budjettivaltaa ollaan siirtämässä pois Suomen parlamentilta.

- Tuleva liittovaltio on Suomen tasavallan itsenäisyyden loppu.

Kansalaisaloitteen allekirjoittaneet henkilöt pitävät perusteltuna ,että Suomen kansalaisille on annettava mahdollisuus äänestää haluavatko he luopua kansallisesta itsenäisyydestämme ja perustuslain takaamasta kansanvallasta.

Haluammeko todella olla osa Euroopan liittovaltiota ?

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Risto Kajanto

Kristiina Kalliojärvi


Edustajat

Risto Kajanto

Maarit Lammasniemi


Varaedustajat

Reijo Helttula