Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestäminen Suomen Nato-jäsenyyden hakemisesta.

6.3.2014

1 072 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 072

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 6.9.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestäminen Suomen Nato-jäsenyyden hakemisesta.

Aloitteen päiväys

6.3.2014

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 32/52/2014

Aloitteen sisältö

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestäminen Suomen Nato-jäsenyyden hakemisesta.

Perustelut

Haluan, että me suomalaiset käymme omalta osaltamme mahdollisimman avoimen ja ennakkoluulottoman keskustelun Euroopan turvallisuudesta.

Suomen omat puolustusratkaisut ovat tietenkin kaiken perusta. Uskottava puolustuskyky on Suomelle elinehto. Käytännössä se tarkoittaa yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä, kansalaisten maanpuolustustahdon ylläpitämistä korkealla tasolla ja myös riittävän rahoituksen takaamista puolustusvoimillemme. Haluammehan jatkossakin puolustaa koko isänmaata.

Euroopan turvallisuus on paljon muutakin kuin rajojen turvaamista. Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ollut yhteisen valuutan jälkeen nopeimmin kehittynyt ja integroitunut politiikan osa-alue. EU:lla on käytössään kaikki ulkopolitiikan välineet diplomatiasta kehitysyhteistyöhön, sotilaallisesta kriisinhallinnasta kauppapolitiikkaan. EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (YTPP) on erottamaton osa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Perussopimuksissa on lähdetty siitä, että YTPP voi johtaa yhteiseen puolustukseen. Tämä on pitkälti teoreettinen vaihtoehto, sillä valtaosalla Euroopan maista niiden kollektiivisesta puolustuksesta vastaa Nato. EU:n 28 jäsenmaasta 21 kuuluu myös Natoon.

Kun me suomalaiset keskustelemme turvallisuudesta, on luonnollisesti käsiteltävä myös liittoutumista. Suomessa tuntuu olevan vallalla sellainen näkemys, että aina on väärä aika keskustella Nato-jäsenyydestä. Viime aikaisista maailman tapahtumista huolimatta, oikea aika on juuri nyt!

Suomen Nato-jäsenyys edellyttää sitä, että enemmistö suomalaisista on jäsenyyden puolella. Avoin keskustelu myös ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kuuluu nykyaikaan.

Jotta asiassa päästään eteenpäin, teen kansalaisaloitteen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Nato-jäsenyydestä. Mikäli aloitteeseen saadaan vaadittavat 50 000 nimeä, tarkoittaa se sitä, että kansanäänestyksen järjestäminen saadaan eduskunnan pohdittavaksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kai Pöntinen


Edustajat

Kai Pöntinen


Varaedustajat

Pauli Talvitie

Jukka Joensuu