Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen

23.1.2013

24 495 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 24 495

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 23.7.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kannabiksen käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta luopuminen

Aloitteen päiväys

23.1.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 15/52/2013

Aloitteen sisältö

Me - tämän aloitteen allekirjoittaneet - esitämme, että kannabiksen ja sen eri jalostusasteiden käytön sekä hallussapidon rangaistavuus poistettaisiin Suomen laista.

Perustelut

- Kannabiksen käytön ja hallussapidon kielto on perusteltu lähinnä huumevastaisten mielikuvien luomisella. Käytännössä laillinen kontrolli kohdistuu sattumanvaraisesti vain pieneen osaan käyttäjistä. Sen ylläpitäminen tuhlaa poliisin resursseja ja haittaa käyttäjiä. [1]

- Huumekauppa on rikollisten käsissä. [2] Kannabiksen dekriminalisaatio heikentää järjestäytyneen rikollisuuden kasvuedellytyksiä.

- Kannabiksen käyttö on yleistä. Kriminalisointi ei ole estänyt sitä yleistymästä. ("18 vuodessa suomalaisten huumeiden käyttö on yleistynyt ja käyttöön on tullut joukko uusia aineita. Eniten on lisääntynyt kannabiksen käyttö. Viime vuosina siitä on tullut suosittua erityisesti 25-34 -vuotiaiden nuorten aikuisten miesten keskuudessa, joista vuonna 2010 runsaat neljäkymmentä prosenttia ilmoitti kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään.") [3]

- YK on ilmoittanut tukevansa huumausaineiden dekriminalisointia. [4][5]

- Huumausaineiden rangaistavuuden poistamisella on saavutettu hyviä tuloksia Portugalissa. Huumekuolemat ja HIV-tartunnat ovat vähentyneet, eikä huumeiden käyttö ole lisääntynyt. [6]

- Kannabiksen dekriminalisaatio Suomessa noudattaisi yleiseurooppalaista ja yhdysvaltalaista trendiä ongelmakäyttäjien hoitamisessa käytöstä rankaisemisen sijaan.

- Dekriminalisointi lopettaisi kansanryhmän demonisoinnin ja vainoamisen. [7]


Lähteet:

[1] http://www.ehyt.fi/easydata/customers/ehyt/files/koordinaatio/aarne_kannabis_suomalaisessa_huumepolitiikassa.pdf

[2] http://www.poliisiammattikorkeakoulu.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/pfbd/C8E1DAB7AC79B02AC22579F400340E62?opendocument

[3] Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet - huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992-2010, http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/056141f2-7af0-469a-98fe-36ab805a3f68)

[4] http://www.undrugcontrol.info/en/issues/cannabis

[5] http://www.huffingtonpost.com/2009/06/24/un-backs-drug-decriminali_n_220013.html

[6] http://yle.fi/uutiset/portugalissa_huumeiden_dekriminalisointi_saavuttanut_hyvia_tuloksia/5741667

[7] http://www.breakingthetaboo.info/

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mika Isomaa


Edustajat

Mika Isomaa


Varaedustajat

Petri Levola