Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi

23.1.2013

20 925 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 12 389

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 8 536

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 23.7.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi

Aloitteen päiväys

23.1.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 16/52/2013

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että eduskunta ottaa käsiteltäväkseen vanhempainkustannusten tasaamisen.

Perustelut

Vanhemmuuden kustannukset ovat valtava rasite naisia työllistäville aloille. Yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa. Tämä on iso tulppa nuorten naisten työllistymiselle ja valtava rasite naisvaltaisille aloille ja pienyrittäjille henkilökunnan palkkaamisessa.
Kolme keskeisintä kuluerää ovat raskaudenaikaiset sairauspoissaolot, äitiyslomalla kertyvät lomarahat sekä sairaan lapsen hoitokulut. Siksi
a) on aika siirtää vauvoista aiheutuvat vanhemmuuden kulut kaikkien yhteisesti maksettaviksi, sillä vauvat eivät aiheudu yrityksen toiminnasta
b) on aika taata nuorille naisille ja miehille yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä ilman, että työnantajan pitää pelätä naisen palkkaamisen merkitsevän vauvalaskua
Ongelman ratkaisulla on polttava kiire, sillä Eläketurvakeskuksen mukaan seuraavan 10 vuoden aikana eläkkeelle lähtee peräti 670 000 henkilöä, mikä kääntää Suomen huoltosuhteen selvästi kilpailijamaita heikommaksi.
Nykyjärjestelmän vuoksi naisten yritykset eivät liioin kasva, kansainvälisty eivätkä työllistä. Nyt käytössä olevan järjestelmän vuoksi nuoret naiset syrjäytyvät pätkätöihin, vaikka naiset suorittavat jo nyt suurimman osan kaikista akateemisista loppututkinnoista.
Ruotsissa asia on ratkaistu jo vuosia sitten tasaamalla vanhemmuuden kulut verovaroin. Nyt meidän on aika saada vanhemmuuden kulut maksettaviksi samalla tavoin kuin rahoitamme päivähoidon, koulutuksen, tiet ja kirjastot, sillä vauvat ovat yhteinen tulevaisuuden turvamme.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 12 389 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Heli Järvinen


Edustajat

Kaarina Jokinen


Varaedustajat

Seija Estlander