Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ruotsinkielen opiskelun saaminen vapaaehtoiseksi kaikilla koulutusasteilla

20.1.2013

1 178 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 178

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 20.7.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ruotsinkielen opiskelun saaminen vapaaehtoiseksi kaikilla koulutusasteilla

Aloitteen päiväys

20.1.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 12/52/2013

Aloitteen sisältö

Useiden tutkimusten mukaan suuri osa suomalaisista vastustaa pakollista ruotsin kielen opiskelua, joka tällä hetkellä aloitetaan peruskoulun 7. luokalla. Ruotsinkielen opiskelun tulisi perustua vapaaehtoisuuteen, koska nykyinen järjestelmä tuottaa huonoja tai erittäin huonoja tuloksia motivaatio-ongelmien vuoksi.

Aloitteen ei ole tarkoitus heikentää ruotsinkielisten oikeuksia tai loukata heidän identiteettiään, vaan antaa kansalaisille aito valinnan mahdollisuus opiskella kieliä, joista uskoo itselleen olevan eniten hyötyä tulevaisuudessa.

Perustelut

Useiden luotettavien tutkimusten mukaan enemmistö vastustaa pakollista ruotsin kielen opiskelua. Koska tämän hetkinen tila ei vastaa enemmistön tahtoa, pitää demokraattisessa yhteiskunnassa antaa kansalaisille oikeus sanoa mielipiteensä asiasta.

Suomen kilpailukyky paranisi oleellisesti, jos maassamme olisi laveampi osaaminen suurille kielille, kuten ranska, saksa ja espanja.

Ruotsin kielen vapaaehtoisuus kasvattaisi yleistä motivaatiota ruotsinkielen opiskeluun ja samalla vähentäsi nykyistä vastakkainasettelua suomen- ja ruotsinkielisten välillä.

Ruotsin pakollinen opiskelu vaikeuttaa kohtuuttomasti niiten henkilöiden opiskelua, joille enemmän kuin yhden vieraan kielen oppiminen tuottaa vaikeuksia.

Työurien pidentämiseen tähtäävä politiikka kärsii siitä, että pakollinen virkamiesruotsi yliopistotasolla hidastaa tai jopa kokonaan estää valmistumisen suositellussa aikataulussa.

Nykyisessä taloustilanteessa tulisi pyrkiä vähentämään niitä kustannuksia, joiden hyöty kansantaloudelle on kyseenalainen. Pakollinen ruotsikielen opetus kaikilla oppiasteilla on erittäin kallista tuloksiin nähden. Nämä rahat tulisi kohdentaa muihin oppiaineisiin, joilla on suurempi merkitys Suomen kilpailukyvylle tulevaisuudessa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mika Oksanen


Edustajat

Mika Oksanen


Varaedustajat

Juha Kosonen