Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ympärivuorokautisessa hoidossa oleville on saatava lakisääteinen oikeus ulkoiluun

13.11.2013

15 346 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 9 910

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 436

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 13.5.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ympärivuorokautisessa hoidossa oleville on saatava lakisääteinen oikeus ulkoiluun

Aloitteen päiväys

13.11.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 179/52/2013

Aloitteen sisältö

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lakia asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Vetoamme Suomen Eduskuntaan, että se sisällyttäisi uuteen valmisteilla olevaan itsemääräämisoikeuslakiin päivittäisen tunnin ulkoiluoikeuden ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa oleville ihmisille.

Perustelut

Reilut 50 000 yli 63-vuotta täyttänytttä ihmistä on ympärivuorokautisesti hoidettavana vanhainkodeissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla ja tehostetussa palveluasumisessa. Merkittävä osa heistä ei pitkälle edenneen muistisairauden, yksinäisyyden tai syrjäytymisen seurauksena kykene ajamaan omia etujaan. Tämän vuoksi ulkoilumahdollisuuksien parantamiseen on puututtava lainsäädännöllisesti.
Ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevat ihmiset ansaitsisivat oikeuden tunnin päivittäiseen ulkoiluun, sellainen on lailla turvattu vangeille. Ulkoilu on ihmisen perusoikeus ja sen pitäisi toteutua kaikkien kohdalla koko Suomessa. Ulkoilu myös tukee hyvinvointia ja terveyttä. Tämän takia haluamme siitä kirjauksen lainsäädäntöön.
Ulkoiluoikeuden kirjaaminen lakiin ei välttämättä aiheuta kunnille lisäkustannuksia, vaan töiden uudelleen järjestelyillä, tilaratkaisuilla sekä nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä erilaisten järjestöjen kanssa asia on mahdollista toteuttaa. Ulkoiluoikeuden sisällyttäminen lakiin vahvistaisi pitkäaikaishoidon asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja tukisi heidän hyvinvointiaan.

Lisäämällä ulkoiluoikeus itsemääräämislakiin vahvistetaan laitosympäristössä asuvien ihmisten asemaa. Nykyään liian monen on pakko olla sisällä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 9 910 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Päivi Topo

Taisto Nurminen


Edustajat

Päivi Topo

Taisto Nurminen


Varaedustajat

Sirpa Andersson