Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vallan uusjako - sitovat kansanäänestykset käyttöön

4.12.2012

3 493 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 25

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 468

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 4.6.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Vallan uusjako - sitovat kansanäänestykset käyttöön

Aloitteen päiväys

4.12.2012

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 6/52/2012

Aloitteen sisältö

Perustuslain 2 § 1 momentti on nyt säädetty seuraavasti:

”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.”

Perustuslain 53 § 3 momentti kansalaisaloitteesta puolestaan kuuluu:

”Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään.”

Nämä perustuslain kohdat tulee mahdollisimman pikaisesti muuttaa muotoon:

2 § 1 mom ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, joka käyttää valtaansa sitovien kansanäänestysten kautta sekä valtiopäiville kokoontuneen eduskunnan edustuksella.”

53 § 3 mom "Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä aloite lain säätämiseksi ja viedä se päättäjiä sitovaan kansanäänestykseen tai eduskunnan käsiteltäväksi sen mukaan kuin lailla säädetään."

Perustelut

Kansalaisten mahdollisuus tehdä lakialoitteita kansalaisaloitteen muodossa on oikeansuuntainen uudistus, mutta demokratiaa se ei käytännössä lisää, sillä eduskunta ei todennäköisesti tule hyväksymään sellaisia aloitteita, jotka se olisi voinut itsekin ottaa käsittelyyn jo vuosia sitten, mutta ei ole halunnut.

Demokratia ei toteudu myöskään silloin, jos eduskunta hyväksyy jonkin aloitteen siksi, että 50000 kansalaista on sitä kannattanut. Tällöinhän äänioikeutettujen enemmistöltä ei ole kysytty heidän kantaansa asiaan.

Siksi kansalaisaloitteen vireillepanijalla tulee olla oikeus määritellä aloitetta tehdessään, haluaako hän viedä sen päättäjiä sitovaan kansanäänestykseen vai eduskunnan päätettäväksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 25 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Heidi Kaakkola


Edustajat

Heidi Kaakkola


Varaedustajat

Antti Pesonen