Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ei kilpailutukselle - Kyllä ihmisoikeuksille

8.10.2013

5 141 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 2 309

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 832

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 8.4.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ei kilpailutukselle - Kyllä ihmisoikeuksille

Aloitteen päiväys

8.10.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 172/52/2013

Aloitteen sisältö

Vaadimme, että kaikki kehitysvammaisia ihmisiä koskevat palvelut jätetään kokonaan valtion ja kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle. Tämä vaatii muutoksia hankintalakiin. Siksi haluamme, että eduskunta muuttaa lakeja tai laatii uusia lakeja mahdollisimman nopeasti, jotka estävät kehitysvammaisten tarvitsemien palvelujen kilpailuttamisen.

Kehitysvammaisille kuuluu samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin. YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus, EU:n perusoikeuskirja ja Suomen perustuslaki julistavat kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Nämä kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille. Nyt kehitysvammaisten tasa-arvoista elämää ja ihmisoikeuksia uhkaa kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen. Kilpailuttamisessa raha ratkaisee, kehitysvammaisten sekä meidän omaistemme ja ystäviemme ääntä ei kuulla.

Perustelut

Emme pelkää muutosta parempaan. Näin tapahtuu kehitysvammaisten kohdalla kuitenkin kovin harvoin. Hyväksi koettuja palveluja, joihin olemme tottuneet ja oppineet, ei tule muuttaa huonommiksi vain siksi, että niillä on halpa hinta. Halpa hinta ei ole hyväksyttävä perustelu kehitysvammaisten ihmisten palveluille. Halpa hinta aiheuttaa kehitysvammaisille huonon elämän. Näin ei pidä koskaan olla. Täytyy muistaa, että myös kilpailutus maksaa aikaa ja rahaa.

Kehitysvammaisten ihmisten pitää saada itse osallistua, vaikuttaa ja tehdä päätöksiä asumiseen, työ- ja päivätoimintaan ja vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Jokaisella on oikeus asua, työskennellä ja elää rauhassa. Asumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan kuuluvia asioita ei pidä jatkuvasti kilpailutuksen myötä muuttaa. Rakentaminen vie aikaa, rikkominen käy nopeasti.

Emme pelkää muutosta, vaan sitä että meitä ei kuulla, emme voi vaikuttaa omaan elämäämme ja että tuki, jota tarvitsemme tasa-arvoiseen elämään vähenee tai sen laatu tulee huonommaksi. Meistä kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen osoittaa, että meistä ei välitetä ja että meitä ei haluta mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan tasa-arvoisina ihmisinä.

Ihmisarvoista ei saa säästää, tämän sanoo jo Suomen perustuslakikin. Huonon ja halvan ostaminen on meidän suomalaisten oma juttu. Tähän meitä eivät pakota EU eivätkä meidän suomalaisten omat lait. Monissa maissa ihmiset ovat päättäneet, että kehitysvammaisten palveluja ja sosiaalipalveluja ei kilpailuteta. Me suomalaiset voimme tehdä saman päätöksen.

Meistä tuntuu siltä, että kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen on syrjintää. Käytetään talouden kieltä ja kilpailutusta siihen, että kehitysvammaisia ja muita ihmisiä syrjitään. Kilpailuttaminen on syrjimisen uusi kieli. Meidän aloitteemme on tätä kaikkea vastaan.

Meidän tulisi tulla yhteen, niin eduskunnan kuin meidän tavallisten suomalaisten. Meidän tulisi istua alas rauhassa ja miettiä yhdessä, miten meidän kaikkien olisi hyvä olla. Meidän tulisi ratkaista ongelmiamme yhdessä. Ei niin, että joku meitä ylempänä sanoo, miten asiat tehdään.

Tavaroita voi kilpailuttaa, mutta ei koskaan ihmisiä. Kahvikupilla on hinta, mutta ei ihmisellä. Ihmisille ja ihmiselämälle ei tule laittaa hintalappuja. Ihminen ei ole kauppatavaraa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 2 309 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Sami Helle


Edustajat

Kari Aalto


Varaedustajat

Markus Vähälä

Onni Pohjanpalo

Kaisa Rapanen