Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kotihoidontukea korotettava

2.9.2013

2 965 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 965

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.3.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kotihoidontukea korotettava

Aloitteen päiväys

2.9.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 150/52/2013

Aloitteen sisältö

Kotihoidontukea korotettava!

Tällä ehdotuksella vaadimme, että kotihoidontuen korottaminen rahallisesti samalle tasolle kuin peruspäiväraha, tehdään lakialoite!

Kotihoidontuen nostaminen rahallisesti samaan, kuin peruspäiväraha, takaisivat jokaiselle tasapuolisen ja reilun kohtelun. Näin voisi olla mahdollista, että jokaiselle kotona työttömänä tai kotihoidontuella olevalle äidille ja isälle saataisiin samansuuruiset tuet, riippumatta onko työttömänä työnhakijana vai kotihoidontuella.

Lasten hoitaminen kotona pitää olla vaihtoehto sitä haluaville, ja siihen pitää kannustaa! Kyse on kuitenkin loppujen lopuksi niin lyhyestä ajasta.

Kotihoidontuessa sisarkorotusten ehdot tulee olla samat, kuin peruspäivärahan lapsikorotusten ehdot.

Kotihoidontuen tulisi olla 697,89 €/kk! Eli sama kuin peruspäiväraha.

Kotihoidontuki on tällä hetkellä 336,67 €/kk, peruspäiväraha on (32,46 €/pvä) 697,89 €/kk. Korotusta tulisi 361,22 €/kk.

Samalla on säilytettävä perheillä oikeus päättää, kumpi vanhemmista jää kotiin hoitamaan lapsia. Perhevapaita ei saa rajoittaa, jokaisella perheellä pitää olla oma päätäntäoikeus, kumpi vanhemmista on kotona.

Myöskään kotihoidontuen tukiaikaa ei saa vähentää, vaan se tulee vähintään pitää nykysessään.

Perustelut

Kotihoidontuen korottaminen edesauttaisi perheitä parempaan.

Perustelut kotihoidontuen korottamisen puolesta:

- Työttömien määrä vähenee, koska alle 3-vuotiaan vanhempi saa saman rahan kotihoidontuella, kuin työttömänä

- Toimeentulotuen hakijat vähenevät

- Päivähoitojonot pienenevät

- Säästöjä päivähoitokustannuksissa kunnille

- Työnantajien työntekijäkulut (sairausajan palkka) pienevät huomattavasti, jos pienten lasten vanhemmat pystyvät olemaan kotona.

- Työttömille sijaisuuksia, kun vanhemmat jäävät kotiin 1-2 vuodeksi

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Eva-Marina Hämeenniemi


Edustajat

Eva-Marina Hämeenniemi


Varaedustajat

Taija Vehmasaho