Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Nopeusrajoituksien korottaminen maanteillä

28.8.2013

1 674 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 674

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.2.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Nopeusrajoituksien korottaminen maanteillä

Aloitteen päiväys

28.8.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 146/52/2013

Aloitteen sisältö

Moottoriteille nopeuden nosto 130km/h tunnissa 120km/h rajoitusalueilta.
Moottoriliikenneteille ja sinne missä on 100km/h ja hiljaiset isot tiet, nostettaisiin 110km/h. Muut tiet 80km/h muuttuisivat 90km/h.

Perustelut

Autojen turvallisuus on parantunut, päästöt vähentyneet ja polttoaineen kulutus pienentynyt teknisen kehityksen johdosta sitten 70-80-lukujen. Näitä aikoja ajatellen on myös tieliikennenopeudet. Myös tieliikenteessä kuolleisuus on vähentynyt huomattavasti, jopa nelinkertaisesti verrattuna 70-lukuun. Moottoriteitä ja moottoriliikenneteitä on tullut hurjasti lisää.

Muita perusteluita:
Julkisuudessa on perusteltu mm. Tanskan mallilla, jossa keskinopeus nousi 1km/h ja tieliikennekuolleisuus 9% moottoriteillä. Suomessa on moottoritiet ja moottoriliikennetiet varsin turvallisia ja monilla tieosuuksilla on ohituskaistoja, keskikaiteita ja teitä levennetty. Käytännössä kuolleisuus on 120km/h alueilla 2-3 henkilön luokkaa vuodessa. Sattumanvaraisuus voi muuttaa suuntaan tai toiseen ja prosenttiosuus näin voi kasvaa todella suureksi mikä on omiaan hämäämään varsinaista lukumäärään pohjautuvaa tilastointia. Tieliikenteessä 100-120km/h alueilla kuolleisuus on siis erittäin pientä verrattuna 50km/h ja 80km/h alueilla tapahtuviin onnettomuuksiin. Niissä nopeus ei välttämättä ole syynä ja näillä nopeusrajoitusalueilla tapahtuu valtaosa kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. Yhdysvalloissa on eräs osavaltio, jossa nostettiin nopeuksia reilusti siksi, kun ihmiset väsyivät yksinkertaisesti ja nukahtivat rattiin. Nopeuden kasvattaminen yhdysvaltojen poliisin mukaan auttaa pysymään virkeämpänä. Myös Euroopassa on käytössä hyvin paljon parittomia tieliikennenopeusrajoituksia.

Tilastoiden mukaan on erittäin epätodennäköistä joutua sallitun 100-120km/h rajoitusalueella sallitusta nopeudesta johtuvaan tieliikenneonnettomuuteen, joten rajoituksien nostaminen 10km/h ei ainakaan lisää tämän tilastoinnin pohjalta ainakaan tieliikenneonnettomuuksia.

Nopeuden nostaminen vaikuttaa jonojen muodostumisen vähenemiseen ja tieliikenteessä tulee oltua vähemmän aikaa, mikä voi osaltaan vaikuttaa siihen, että alttius joutua tieliikenteen uhriksi, vähenee. Jokainen tietää, että sekunti on pitkä aika liikenteessä, kun kolari yllättää, siksi jokainen sekunti on tärkeää olla myös pois liikenteestä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Aleksi Asikainen


Edustajat

Aleksi Asikainen


Varaedustajat

Jani Juntikka