Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

ENERGIAJUOMAT K16 - Kansalaisaloite energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 16-vuotiaille

3.9.2012

31 964 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 23 530

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 8 434

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 3.3.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

ENERGIAJUOMAT K16 - Kansalaisaloite energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 16-vuotiaille

Aloitteen päiväys

3.9.2012

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 8/52/2012

Aloitteen ensisijainen kieli

Suomi

Aloitteen sisältö

Lakialoite elintarvikelain muuttamisesta seuraavasti:
Lisätään elintarvikelakiin (23/2006) uusi 10 a § ja 79 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta seuraavasti:

10 a § Vähittäismyyntikiellot
Lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävää hiilihapotettua juomaa, joka sisältää kofeiinia enemmän kuin 130 mg litrassa, ei saa myydä henkilölle, joka on kuuttatoista vuotta nuorempi.

79 § Rangaistussäännökset
---
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
---
8) rikkoo 10 a §:ssä säädettyä myyntikieltoa on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, elintarvikerikkomuksesta sakkoon.

Perustelut

Lapsille energiajuomia ei suositella niiden kofeiinipitoisuuden vuoksi. Pienikin kofeiinimäärä voi aiheuttaa lapselle haitallisia vaikutuksia. Suomessa energiajuomia kuitenkin markkinoidaan voimallisesti lapsille ja nuorille.

Energiajuomat vaikuttavat lapsen ja nuoren koko päivärytmiin heikentämällä unen laatua ja määrää. Energiajuomilla on lisäksi vaikutusta terveelliseen ruokailuun. Siemailutyyppinen nauttiminen aiheuttaa lisäksi hampaiden reikiintymistä ja eroosiota.

Suomessa vanhempien ja opettajien arkikokemukset tukevat energiajuomien myynnin rajoittamista. Lisäksi monet vanhemmat ovat huolestuneita energiajuomien linkittämisestä siidereihin ja lonkeroihin. Toiset energiajuomatölkit muistuttavat ulkonäöltäänkin lonkero- ja siideritölkkejä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 23 530 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Micaela Romantschuk-Pietilä

Tuomas Kurttila


Edustajat

Tuomas Kurttila


Varaedustajat

Micaela Romantschuk-Pietilä