Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Toimenpidealoite perustulosta

1.2.2013

21 634 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 2 447

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 19 187

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Toimenpidealoite perustulosta

Aloitteen päiväys

1.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 5/52/2013

Aloitteen ensisijainen kieli

Suomi

Aloitteen sisältö

Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Suomessa otetaan käyttöön vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen, kaikille täysi-ikäisille maassa pysyvästi asuville maksettava perustulo. Perustulo pitää toteuttaa siten, ettei se heikennä pieni- tai keskituloisten tuloja tai etuuksia. Vaadimme, että eduskunta ryhtyy perustulon käyttöönottoa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

Perustelut

Yleinen ja yhtäläinen perustulo tekee taloudellisesta toimeentulosta ilman tarveharkintaa toteutuvan kansalaisoikeuden ja yksinkertaistaa sosiaaliturvaa. Perustulon avulla voidaan turvata perustuslain 19§:ssä mainittu ihmisarvoinen toimeentulo, johon Suomi on sitoutunut myös kansainvälisin sopimuksin. Perustulo takaa kattavan toimeentulon kaikille ja kaikissa tilanteissa, jolloin väliinputoajaryhmiä ei synny, mitä myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt käsitellessään nykyisen perustuslain pohjana olevaa perusoikeusuudistusta.

Perustulo maksetaan automaattisesti kaikille henkilön muista tuloista tai elämänvalinnoista riippumatta. Suurituloisilta perustulo peritään käytännössä takaisin verotuksessa. Perustulon käyttöönotolle on välitön tarve, koska työmarkkinoilla vallitseva rakenteellinen epävarmuus, kuten lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet sekä itsensä työllistäminen, on yleistynyt. Lisäksi syyperusteisen sosiaaliturvan eri etuudet ovat huonosti yhdistettävissä muihin etuuksiin, ansiotuloihin ja yrittäjyyteen. Ansiotyö ja nykyinen sosiaaliturva eivät enää tarjoa riittävää jatkuvuutta toimeentuloon. Perustulolla voidaan rakentaa nykyistä tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi hyvinvointivaltio.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 2 447 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Johanna Perkiö

Markku Ikkala

Otto Lehto

Simo Ruottinen

Jukka Peltokoski


Edustajat

Johanna Perkiö

Markku Ikkala

Otto Lehto

Simo Ruottinen

Peter Norra

Mikko Merikivi

Arja Alho

Jorma Kalela

Jouni Elonheimo

Olga Haapa-aho

Jussi Pikkusaari

Mikael Kallavuo

Satu Alanko-Kahiluoto

Jouni Valkonen

Li Andersson

Ilpo Puhakka


Varaedustajat

Jouko Kajanoja