Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite ilmiantajapoikkeuksen luomiseksi turvapaikanhakukäytäntöön

8.7.2013

382 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 382

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 8.1.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite ilmiantajapoikkeuksen luomiseksi turvapaikanhakukäytäntöön

Aloitteen päiväys

8.7.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 128/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että turvapaikkohin liittyvään lakiin tehdään muutos, joka määrittelee ilmiantajan ja mahdollistaa turvapaikan tarjoamisen kriteerit täyttäville henkilöille. Ilmiantajien tulisi voida hakea turvapaikkaa sähkösesti Suomen rajojen ulkopuolelta.

Perustelut

Ilmiantaja Edward Snowdenin tilanne on tuonut esiin vakavan puutteen suomalaisessa turvapaikanhakukäytännössä. Suomi ja suomalaiset pitävät itseään sananvapauden ja ihmisoikeuksien turvasatamana, mutta käytännössä nykyinen systeemi ei mahdollista Snowdenin tyyppisten ihmisten auttamista.

Me haluamme, että Suomi ottaisi aktiivisen roolin kansainvälisten ilmiantajien auttamisessa. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista, koska turvapaikkahakemus täytyy jättää henkilökohtaisesti Suomen rajojen sisäpuolella.

Esimerkiksi Edward Snowdenilla ei ole käyttökelpoista passia, koska hänen kotimaansa hallitus eväsi häneltä tämän kansalaisuuteen liittyvän perusoikeuden kostotoimenpiteenä Snowdenin vuodettua salaiseksi luokiteltua materiaalia, joka paljasti Yhdysvaltojen hallituksen harjoittaman laajamittaisen laittoman urkinnan ja vakoilun, jonka kohteena on ollut niin yksityiset kansalaiset kuin Euroopan komissio sekä monet itsenäiset valtiot.

Tällä hetkellä suomalaiset poliitikot piiloutuvat virkamieskoneiston taakse, joka puolestaan piiloutuu turvapaikanhakukäytäntöön liittyvän byrokratian taakse. Ilmiantajille ei anneta erikoisasemaa, vaikka he uhraavat oman toimeentulonsa sekä hyvinvointinsa muun ihmiskunnan hyväksi paljastamalla laajamittaisia väärinkäytöksiä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Henri Kukkonen

Jesse Jormakka


Edustajat

Henri Kukkonen


Varaedustajat

Jesse Jormakka