Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Toimenpidealoite perustulosta

01.02.2013
Aloitteen vireillepano
Kannatusilmoitusten keräys ja tarkastus
Lähetys eduskuntaan

Aloite on saanut kannatusilmoituksia yhteensä 21 634 kappaletta, joista tässä palvelussa 19 187

Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 01.08.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Toimenpidealoite perustulosta

Aloitteen päiväys

01.02.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 5/52/2013

Aloitteen ensisijainen kieli

Suomi

Aloitteen sisältö

Me tämän aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Suomessa otetaan käyttöön vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen, kaikille täysi-ikäisille maassa pysyvästi asuville maksettava perustulo. Perustulo pitää toteuttaa siten, ettei se heikennä pieni- tai keskituloisten tuloja tai etuuksia. Vaadimme, että eduskunta ryhtyy perustulon käyttöönottoa koskevan lainsäädännön valmisteluun.

Perustelut

Yleinen ja yhtäläinen perustulo tekee taloudellisesta toimeentulosta ilman tarveharkintaa toteutuvan kansalaisoikeuden ja yksinkertaistaa sosiaaliturvaa. Perustulon avulla voidaan turvata perustuslain 19§:ssä mainittu ihmisarvoinen toimeentulo, johon Suomi on sitoutunut myös kansainvälisin sopimuksin. Perustulo takaa kattavan toimeentulon kaikille ja kaikissa tilanteissa, jolloin väliinputoajaryhmiä ei synny, mitä myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt käsitellessään nykyisen perustuslain pohjana olevaa perusoikeusuudistusta.

Perustulo maksetaan automaattisesti kaikille henkilön muista tuloista tai elämänvalinnoista riippumatta. Suurituloisilta perustulo peritään käytännössä takaisin verotuksessa. Perustulon käyttöönotolle on välitön tarve, koska työmarkkinoilla vallitseva rakenteellinen epävarmuus, kuten lyhyet ja osa-aikaiset työsuhteet sekä itsensä työllistäminen, on yleistynyt. Lisäksi syyperusteisen sosiaaliturvan eri etuudet ovat huonosti yhdistettävissä muihin etuuksiin, ansiotuloihin ja yrittäjyyteen. Ansiotyö ja nykyinen sosiaaliturva eivät enää tarjoa riittävää jatkuvuutta toimeentuloon. Perustulolla voidaan rakentaa nykyistä tasa-arvoisempi ja oikeudenmukaisempi hyvinvointivaltio.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 2 447 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Johanna Maria Perkiö, Helsinki

Otto Ilmari Lehto, Helsinki

Markku Juhani Ikkala, Jyväskylä

Simo Juho Kristian Ruottinen, Helsinki

Jukka Markus Peltokoski, Kotikunta ei tiedossa


Edustajat

Johanna Maria Perkiö, Helsinki
johanna.m.perkio@nullgmail.com
0505166069

Otto Ilmari Lehto, Helsinki
otto.lehto@nullhelsinki.fi
0407514748

Markku Juhani Ikkala, Jyväskylä
Tanhuantie 3, 40720 JYVÄSKYLÄ
markku.ikkala@nullgmail.com
040 763 9112

Simo Juho Kristian Ruottinen, Helsinki
simo@nullvegaani.fi
0405000189

Peter Juhani Norra, Espoo
Espoontie 12 D 15 02770 Espoo
peter.norra@nullsaunalahti.fi
050 3010626

Mikko Markus Merikivi, Jyväskylä
Kivääritehtaankatu 10 Talo 6 A 3, Jyväskylä
mikkommm@nullgmail.com
0403595170

Arja Inkeri Alho, Siuntio
Siuntiontie 739 02580 Siuntio
arja@nullarjaalho.fi
+35840 7093770

Jorma Aarno Aimo Kalela, Helsinki
jorkal@nullutu.fi

Jouni Pekka-Taneli Elonheimo, Siikajoki
Opintie 1 a 1 92400 Ruukki
pelonheimo@nullluukku.com
0401941090

Olga Maria Haapa-aho, Tampere
Kaskitie 13 E 58, 33540 Tampere
Olga.Haapa-aho@nulluta.fi
050 3030 437

Jussi Jaakko Pikkusaari, Espoo
Pikkalantie 18 A 02600 Espoo

Mikael Seppo Kallavuo, Helsinki
mikael.kallavuo@nullgmail.com

Satu Outi Kristiina Alanko-Kahiluoto, Helsinki
Outi.Alanko-Kahiluoto@nulleduskunta.fi
050-5121727

Jouni Antero Valkonen, Turku
jounivalkonen@nullgmail.com

Li Sigrid Andersson, Kotikunta ei tiedossa
li@nullvasemmistonuoret.fi
0405088697

Ilpo Heikki Sakari Puhakka, Jyväskylä
Taitoniekantie 13 E 50
ilpo.puhakka@nullgmail.com
0405848464


Varaedustajat

Jouko Kajanoja, Helsinki
Temppelikatu 6 B 19 00100 Helsinki
jouko.kajanoja@nullemmapalvelut.fi
+358400605326


Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 01.08.2013.