Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Nikotiinipitoisten sähkösavuketuotteiden myynnin vapauttaminen Suomessa

1.7.2013

1 255 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 255

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.1.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Nikotiinipitoisten sähkösavuketuotteiden myynnin vapauttaminen Suomessa

Aloitteen päiväys

1.7.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 126/52/2013

Aloitteen ensisijainen kieli

Suomi

Aloitteen sisältö

Tällä hetkellä nikotiinipitoisia sähkösavuketuotteita ei saa myydä Suomessa. Yksityishenkilöt kuitenkin saavat tilata nikotiinipitoisia tuotteita ETA-alueelta omaa käyttöä varten. Tullin linjaus on että henkilö saa tilata kerralla maksimissaan 420 milligrammaa (0,42 g) nikotiinipitoisia tuotteita, jolloin tuotteet katsotaan itsehoitolääkkeiksi.
Useat sähkösavukkeiden käyttäjät kokevat tullin asettaman rajan liian pieneksi vastaamaan kolmen kuukauden käyttöannosta.

Maaliskuussa julkaistussa Euroopan Parlamentin Kirjaston sähkösavukkeisiin liittyvässä yhteenvedossa, mainittiin seuraavaa: sähkösavukkeet ovat haitallisuudessaan verrattavissa jo markkinoilla myytäviin nikotiinikorvaushoitoihin (NRT - Nicotine Replacement Therapy). Jo markkinoilla olevien nikotiinikorvaushoitotuotteiden apu tupakoinnin lopettamisessa ei ole merkittävä. Sähkösavukkeiden tehokkuudesta on todettu seuraavaa: yhteensä 41,6 % tuotetta käyttäneistä ovat joko päässeet täysin eroon perinteisitä savukkeista tai lopettaneet kaikkien nikotiinituotteiden käytön. Tällaiset onnistumisprosentit ovat lajissaan vallankumouksellisia. Yhteenveto on kokonaisuudessaan luettavissa aloitteen muut tiedot osiossa.

Euroopan Unionin arvioi sähkösavukkeiden myynnin rajoittamisen olevan haitallista pyrkimykselle terveempään elämäntapaan. Vuoden 2012 Eurobarometrin mukaan 1 % vastaajista käyttää tai on käyttänyt sähkösavukkeita, joten asia koskee miljoonia ihmisiä ympäri Euroopan Unionia.

Vetoamme Suomen Kansaan sekä päättäjiin, jotta nikotiinipitoisten sähkösavuketuotteiden myynti vapautettaisiin Suomessa. Viimeaikaisen tutkimustiedon valossa sähkösavukkeet ovat merkittävässä roolissa taistelussa tupakkariippuvuutta vastaan.

Katsomme että nikotiinipitoisten sähkösavuketuotteiden myynnin rajoittaminen ei ole Suomen kansanterveyden kannalta edullista, joten ehdotamme lainsäätäjille, että nikotiinipitoisten tuotteiden myynti vapautetaan tietyin rajoituksin. Nikotiinipitoisten sähkösavuketuotteiden tulee täyttää kansainväliset laatustandardit - nesteiden nikotiinipitoisuutta sen sijaan ei tulisi rajoittaa perinteisten savukkeiden nikotiinimäärää pienemmäksi. Katsomme että 24 mg nikotiinia per millilitra sähkötupakkanestettä on toimiva maksimipitoisuus sähkötupakkanesteelle tupakoinnin lopettamiseksi.

Perustelut

Tupakointi on suurin ehkäistävissä oleva riskitekijä sydän-ja keuhkosairauksissa ja sen odotetaan aiheuttavan miljardi kuolemaa 21. vuosisadalla. Suomessakin joka viides kuolema johtuu tupakoinnista. Viimeaikaiset tutkimukset ovat todenneet sähkösavukkeiden olevan tehokkain markkinoilla oleva tapa vieroittautua tupakasta. (Electronic Cigarettes As a Smoking-Cessation Tool Results from an Online Survey Michael B. Siegel, MD, MPH, Kerry L. Tanwar, BA, Kathleen S. Wood, MPH) Useiden tutkimusten mukaan sähkösavuke on helpompi omaksua kuin perinteiset nikotiinikorvaushoitotuotteet. Omaksumista helpottaa varsinkin mahdollisuus tyydyttää tupakoinnin aiheuttama tapa riippuvuus ja sosiaalinen riippuvuus – vaikka täysin ilman nikotiinia. Tupakka aiheuttaa monenlaisia riippuvuusoireita, jotka ovat aina yksilöllisiä. Osalla käyttäjistä riippuvuus kohdistuu tapaan ja sosiaaliseen käyttäytymiseen kun taas osalla se on enemmän nikotiinista johtuvaa. Sähkösavukkeita käyttämällä ihminen saa tyydytyksen juuri sille riippuvuustavalle, joka koskee häntä eniten. Suuri osa niin kutsutuista ”Tapapolttajista” on jo omaksunut nikotiinittomien sähkösavukkeiden olevan parempi ja terveellisempi vaihtoehto perinteiselle tupakalle. Suuri osa sähkösavukkeita käyttävistä henkilöistä pelkää palaavansa perinteiseen tupakkaan, jos he eivät voi käyttää nikotiinipitoisia sähkösavuketuotteita.

Nikotiinipitoisten sähkösavuketuotteiden myyntikiellon purkamista puoltaa fakta, että nykyisen lainsäädännön mukaan sähkösavukkeiden myynti rinnastetaan perinteisiin savukkeisiin, jotka ovat terveydelle huomattavasti haitallisempia. Tämä menettely ei tue Euroopan Unionin pyrkimystä terveellisempään elämäntapaan, koska se rajoittaa vapautta valita vähemmän haitallinen tuote. Lisäksi EU rinnastaa perinteiset nikotiinikorvaushoitotuotteet haitallisuudeltaan sähkösavukkeisiin, mutta silti nikotiinipitoiset sähkösavuketuotteet ovat ainoa nikotiinikorvaushoitotuote, jonka myynti on täysin kielletty Suomessa. 85 % sähkösavukkeiden käyttäjistä käyttää sähkösavukkeita apuvälineenä tupakoinnin lopettamiseksi.

Pelkästään Euroopan Unionin alueella arvioidaan olevan jo yli 5 miljoonaa sähkösavukkeilla tupakoinnin lopettanutta henkilöä. Sähkösavukkeiden käyttäjämäärä ja siitä apua tupakoinnin lopettamiseen saaneiden henkilöiden määrä on jo niin suuri, ettei nikotiinipitoisten sähkösavukkeiden myyntiä tulisi enää rajoittaa. Nikotiinin läsnäolo sähkösavukkeissa koetaan välttämättömäksi tupakasta vieroittautuessa. Osallistuimme kesällä 2013 kymmeniin tapahtumiin ympäri Suomea, joissa saimme selvän viestin Suomen kansalta – kaikista ikäryhmistä. Sähkösavukkeen käyttö koetaan ainoaksi tehokkaaksi apuvälineeksi tupakasta vieroittautuessa. Tupakoinnin lopettamista yrittäneistä ihmisistä lähes kaikki ovat kokeneet perinteiset nikotiinikorvaushoitotuotteet riittämättömäksi tupakasta vieroittautumiseen, sillä ne eivät poista tapaan kohdistuvaa riippuvuutta.

Tupakoinnin aiheuttamat ongelmat kansanterveydelle tunnetaan varsin hyvin, siksi emme kertaa niitä näiden perustelujen yhteydessä. Sähkösavukkeet eivät ole aiheuttaneet todistetusti yhtään merkittävää terveyshaittaa. Nikotiini, joka on ainoa rajoitettu ainesosa sähkösavuketuotteissa, on haitallisuudessan verrattavissa kofeiiniin. (Royal College of Physicians)
Tuoreimmat tutkimustulokset osoittavat sähkösavukkeiden sisältävän jopa 450 kertaa vähemmän haitallisia ainesosia kuin perinteinen tupakka.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kalle Kalmari

Kari-Matti Remes


Edustajat

Kalle Kalmari


Varaedustajat

Kari-Matti Remes