Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

NORMAALI- ELI TALVIAIKA PYSYVÄKSI

24.4.2019

2 230 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 230

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

NORMAALI- ELI TALVIAIKA PYSYVÄKSI

Aloitteen päiväys

24.4.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/2820/2019

Aloitteen sisältö

Ehdotamme eduskunnalle lakialoitteen käsittelyä normaaliajan eli ns. talviajan vakiinnuttamiseksi Suomessa.

Talviajan hyödyistä ja kesäajan haitoista on saatu runsaasti kansanterveydellistä ja energiapoliittista tutkimustietoa, joihin eduskunta voi tarvittaessa tutustua, ja kuulla laajasti lisäksi myös asiantuntijoita.

Kesäaika lisää valvomista, ja krooninen väsymys on masennuksen ohella uusi kansantauti. Unen puute lisää myös diabeteksen ja sydäntautien riskiä.

Talviajasta luopuminen ei kohtele kaikkia ikäryhmiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä yhdenvertaisesti, vaan pysyvään kesäaikaan siirtyminen merkitsisi kaikkien kansalaisten pakottamista univajeeseen ja pimeisiin ja kylmiin aamuihin ympäri vuoden, aina pitkälle kevääseen saakka.

Toivomme lakialoitteen pikaista käsittelyä ja läpimenoa Suomen EU-puheenjohtajakaudella, jotta saamme talviajan takaisin Suomen normaaliajaksi.

Perustelut

Maassamme on koko muusta Euroopasta täysin poikkeavat ilmasto-olosuhteet, ja lisäksi vielä suuret vaihtelut maan rajojen sisäpuolella valon ja lämmön määrässä Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä.

Myös eri vuodenaikoina äärimmäisyydestä toiseen vaihteleva valo määrä ja suuret lämpötilaerot koettelevat ihmisten psykofyysistä jaksamista. Mahdollisesti pysyvään kesäaikaan päätyminen lisäisi kiistatta monenlaisia terveysongelmia.

Talvi on Suomessa pidempi vuodenaika kuin kesä. Jatkuvan kesäajan myötä aamut olisivat nykyistä pimeämpiä ja kylmempiä läpi vuoden, alkusyksystä pitkälle kevääseen saakka, joten energiaakaan ei säästy.

Talvella, jatkuvan pimeyden keskellä, kesäaika ei myöskään tuo iltojen valoisuuteen mitään muutosta. Jos keskitalvella unirytmi palautuisikin suunnilleen normaaliksi määrän ja laadun suhteen, hyöty on lyhytaikainen muun vuoden valvomiseen nähden.

Eduskunnan onkin nyt syytä todella vakavasti tutkia ja vertailla sitä, riittävätkö valoisan ajan oletetusta iltaliikunnasta mahdollisesti koituvat hyödyt kompensoimaan jatkuvan unenpuutteen haittoja.

Kroonisesta väsymyksestä on tullut masennuksen ohella uusi kansantauti. Unen puutteen on todistettu lisäävän myös diabeteksen ja sydäntautien riskiä.

Se kansanosa, joka haluaa nyt muutaman kuukauden ajan hyödyntää valoisia iltoja esimerkiksi liikkumiseen, voi tehdä sen täysin vapaasti omaan rytmiinsä talviajankin kellon mukaan unen määrästä tinkimällä.

Aikuiset ja terveet ihmiset voivat todellakin valita. Sen sijaan ihmisiä, joilla ei ole päätäntävaltaa tässä asiassa, kuten esimerkiksi lapset, ei pidä pakottaa liian vähäisen unen rytmiin läpi vuoden.

Jatkuvaan kesäaikaan pakottamisella puututaan myös monen muun ihmisryhmän henkilökohtaiseen vapauteen ja turvallisuuteen, mikä on perustuslain vastaista. Kaikki ihmiset eivät syystä tai toisesta saa ääntään kuuluviin normaaliajan puolesta.

Suomen perustuslaki, 7§: "Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen."

Eduskunnan tulee huolehtia kaikkien kansalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja työturvallisuuden toteutumisesta.

Suomessa kesäajan mukainen pakkovalvominen sekä pimeät ja kylmät aamut eivät edistä Suomen kilpailukykyä, kansanterveyttä eikä energian säästöä millään tavalla.

Toivomme lakialoitteen pikaista käsittelyä ja läpimenoa Suomen EU-puheenjohtajakaudella, jotta saisimme talviajan takaisin Suomen normaaliajaksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Eeva Jyrinki Tampere


Edustajat

Eeva Jyrinki Tampere
evasola@nullgmail.com


Varaedustajat

Tarja Sinnemäki Kirkkonummi
tarja.sinnemaki@nullgmail.com