Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kaikki työeläkevakuutusmaksut näkyville palkkalaskelmaan

10.4.2019

236 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 236

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Kaikki työeläkevakuutusmaksut näkyville palkkalaskelmaan

Aloitteen päiväys

10.4.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/2457/2019

Aloitteen sisältö

Suurin osa työnantajista noudattaa palkkalaskelmissaan Suomen standardoimislautakunnan vuonna 1991 vahvistamaa suositusta palkkalaskelman sisällöstä. Suosituksen mukaiset palkkalaskelmat sisältävät vain työntekijän palkasta vähennettävät maksut kuten työeläkevakuutusmaksun.

Työsopimuslakia tulee muuttaa niin, että palkkalaskelmassa näkyy myös työnantajan suorittama eläkevakuutusmaksu. On myös mahdollista tuoda näkyväksi muut työnantajan maksamat maksut kuten sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu.

Perustelut

Suurin osa palkansaajista uskoo, että palkkalaskelmassa näkyvä työeläkevakuutusmaksu on ainoa eläkemaksu, joka kerryttää palkansaajan eläkettä. Todellisuudessa työeläkevakuutusmaksuihin menee yli kolme kertaa niin paljon kuin palkkalaskelman luku osoittaa.

Suomi on tunnettu hallintonsa läpinäkyvyydestä. Ehdotettu lakimuutos parantaa työeläkevakuutusjärjestelmän ymmärrettävyyttä ja avoimuutta, koska palkansaajat saavat todellisen kuvan työeläkevakuutusmaksujen suuruudesta.

Vaikka työnantajat maksavat paperilla suuremman osan työeläkevakuutusmaksuista kuin palkansaajat, maksut perustuvat palkansaajan työnantajalle tekemiin työsuorituksiin ja niiden tuottamaan taloudelliseen lisäarvoon. Tärkeintä ei ole kuka työeläkevakuutusmaksut maksaa; tärkeintä on että järjestelmä on läpinäkyvä.

Eläketurvakeskuksen selvitysten mukaan työeläkevakuutusmaksuja tulisi edelleen korottaa. On tärkeää, että palkansaajat tietävät kuinka paljon he todellisuudessa nykyään maksavat ja onko tilaa korotuksille. Avoimempi työeläkevakuutusmaksujärjestelmä antaa mahdollisuuden myös pohtia tarvetta järjestelmän muutokselle.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Akif Bugday Helsinki


Edustajat

Akif Bugday Helsinki
akif.bugday@nullgmail.com


Varaedustajat

Rami Rantala Järvenpää
rami.rantala74@nullgmail.com