Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lakialoite vanhojen hylättyjen ohjelmistojen levityksen ja arkistoinnin mahdollistamiseksi

1.7.2013

869 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 869

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.1.2014.

Kansalaisaloitteen otsikko

Lakialoite vanhojen hylättyjen ohjelmistojen levityksen ja arkistoinnin mahdollistamiseksi

Aloitteen päiväys

1.7.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 117/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotetaan vanhoilla tietokoneilla ja prosessoreilla ajettavaksi tarkoitettujen ohjelmien ja niihin osana kuuluvien mediatiedostojen (kuvat/videot/äänet) kopiosuojan rajoittamista 30 vuoteen epäkaupallisissa tarkoituksissa. Ehdotetaan myös, että suoja-aikaa voidaan tapauskohtaisesti jatkaa, mikäli oikeudenhaltijalla on hallussaan toimiva kopio kyseisestä ohjelmaversiosta.

Perustelut

Mm. 1980-luvun tietokonemediat eli erilaiset kasetit ja levykkeet tuhoutuvat magneettitallenteiden itsetuhoavasta luonteesta johtuen tälläkin hetkellä. Myös lukulaitteiden rikkoontuminen ja säilytykseen liittyvät tilaongelmat aiheuttavat digitaalisen historiamme katoamista kiihtyvään tahtiin. Lainmuutoksella voisimme vielä yrittää pelastaa nämä korvaamattomat tiedot tietoteknisen kehityksen kulusta tulevaisuuden historiantutkijoille.

Lakiteknisesti ongelmallista on, että näitä ohjelmia suojaavat edelleen samat rajoitteet kuin kaikkia muitakin ohjelmia, vaikka monessa tapauksessa oikeudenhaltijat ovat kadonneet jäljittämättömiin erilaisten yritysfuusioiden ja konkurssien yhteydessä. Koska ohjelmia on pidetty arvottomina ei niiden digitaalisista oikeuksistakaan ole pidetty kunnolla huolta.

Ongelman vakavuutta lisää osaltaan se, että vaikka sisältö (esimerkiksi itsetehty ohjelma tai vaikkapa lehden vedos) olisikin laillisesti siirretty modernille tallenteelle, niin sen käyttöön tarvittavan ohjelman siirtäminen saattaa edelleen olla laitonta.

Tälläkin hetkellä arkistointia tehdään lukuisissa kansainvälisissä harrasteprojekteissa, kuten esimerkiksi TOSEC, MAME ja ns. abandonware-sivustoilla, joissa lähes aina kuitenkin liikutaan lain harmaalla alueella. Tämän toiminnan yksikäsitteinen laillistaminen selventäisi tilannetta ja mahdollistaisi arvokkaan kulttuuriperinnön asianmukaisen arkistoinnin.

Aloite on linjassa UNESCO:n asettamien digitaalisen kulttuuriperinnön suojelutavoitteiden kanssa (Charter on the Preservation of Digital Heritage, 15.10.2003).

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Timo Soilamaa


Edustajat

Markku Reunanen


Varaedustajat

Timo Soilamaa