Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Taloustieto uudeksi kouluaineeksi

18.3.2019

5 341 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 341

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Taloustieto uudeksi kouluaineeksi

Aloitteen päiväys

18.3.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/1890/2019

Aloitteen sisältö

Ehdotamme taloustietoa pakolliseksi oppiaineeksi peruskouluun.

Esitämme, että yläkoululaiset opiskelisivat taloustietoa uutena oppiaineena. Uusi oppiaine kokoaisi talouteen liittyvät näkökulmat ja henkilökohtaiset taloustaidot yhdeksi kokonaisuudeksi.

Perustelut

Suomessa n. 400 000 henkilöllä on maksuhäiriömerkintä. Varallisuus jakautuu radikaalisti väestön välillä osittain sen takia, että kaikki eivät saa samanlaista talouskasvatusta kotona. Hyvä taloudellinen lukutaito lisää mahdollisuuksia pärjätä elämässä taloudellisesti sekä talouden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paremmin yhteiskunnan toimintaa.

Jo tällä hetkellä taloustietoa opetetaan osana yhteiskuntaoppia, mutta mielestämme taloustiedon täytyisi olla kokonaan oma oppiaineensa, että talouteen päästäisiin pureutumaan syvemmin.
Taloustiedossa käsiteltäviä aiheita voisi olla esimerkiksi sijoittaminen, kansantalous, maailmantalous ja henkilökohtainen taloudenhoito.

Tavoitteena on, että taloustietoon liittyvät asiat käsitellään perusopetuksessa loogisessa järjestyksessä sekä kannustavassa hengessä. Samalla oppilaat oppivat ymmärtämään taloutta syvällisesti sekä soveltamaan saamiaan tietoja ja taitoja.
Uskomme, että taloudellisen lukutaidon kehittäminen auttaa pärjäämään elämässä taloudellisesti paremmin.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Elias Rautakorpi Vaasa


Edustajat

Elias Rautakorpi Vaasa
eliasrautakorpi@nullhotmail.com
0509121272


Varaedustajat

Jori-Pekka Träskbäck Lempäälä
Jocka@nullstara.fi
0500660869