Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite ulosottolain muuttamisesta!

16.3.2019

1 134 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 134

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite ulosottolain muuttamisesta!

Aloitteen päiväys

16.3.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/1892/2019

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloite ulosottolain muuttamisesta!

Muutettavat kohdat:

1.) Maksuhäiriömerkintä ei saa olla este vuokra-asunnon saamiksi
2.) Maksuhäiriömerkintä ei saa olla este vapaaehtoiselle kotivakuutukselle
3.) Ulosottovelallisen suojaosuutta on muutettava nykyisestä 30% ylöspäin
4.) Kun velallinen on maksanut kaikki ulosottovelat niin maksuhäiriömerkintä poistetaan automaattisesti
5.) Veronpalautuksista maksetaan 10% suojaosuus ulosottovelalliselle

Toistuvaistulosta ulosmitattavan määrän laskeminen eri tapauksissa 1.1.2017 alkaen
Palkalla tai muulla tulolla tarkoitetaan ulosmittauksessa nettopalkkaa tai -tuloa eli sitä määrää, joka jää jäljelle, kun veron ennakonpidätys ja sitä vastaavat muut pidätykset on tehty.

Ulosottovelalliselle jätettävä niin sanottu suojaosuus on vuoden 2017 alusta 22,41 euroa päivässä velallisen itsensä osalta ja 8,04 euroa päivässä velallisen elatuksen varassa olevan henkilön, esimerkiksi lapsen, osalta.

Velallisen suojaosuuteen, 22,41 euroa päivässä, lisätään 8,04 euroa päivässä jokaisen hänen elatuksensa varassa olevan henkilön osalta. Velallisen elatuksen varassa olevien henkilöiden lukumäärä on mainittu maksukiellossa, jonka ulosottoviranomainen on lähettänyt palkan tai muun tulon maksajalle.

Suojaosuus lasketaan kertomalla päiväkohtainen suojaosuus palkanmaksukauden päivien lukumäärällä. Jos palkka tai muu tulo maksetaan kalenterikuukaudelta, päivien lukumäärä on aina 30.

Suojaosuudet tarkistetaan kansaneläkeindeksiä vastaavalla tavalla.

Suojaosuus kalenterikuukaudessa 1.1.2017 lukien:

Velallinen yksin: 672,30 €

Velallinen
+1 elatuksen varassa: 913,50 €

Velallinen
+2 elatuksen varassa: 1154,70 €

Velallinen
+3 elatuksen varassa: 1395,90 €
Ulosmitattava määrä:

1. Jos palkka on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään.

2. Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuus, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa (tulorajaulosmittaus 2/3 x (palkka – suojaosuus)).

3. Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, ulosmitataan nettopalkasta yksi kolmasosa (1/3).

4. Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosasta. Palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään puolet.


Esimerkki 1
Velallisen oma suojaosuus on 672,30 € kuukaudessa, 30 x 22,41 = 672,30 €

Velallisen oma ja yhden velallisen elatuksen varassa olevan lapsen suojaosuus on 913,50€ kuukaudessa (30 x (22,41 + 8,04) = 913,50)

Velallisen oma ja kahden velallisen elatuksen varassa olevan lapsen suojaosuus on 1154,70€ kuukaudessa (30 x (22,41 + 8,04 + 8,04) = 1154,70)

Esimerkki 2
Velallisen palkka on 900 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 672,30 euroa kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1344,60 euroa. Velallisen palkka on suurempi kuin suojaosuus, mutta pienempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava määrä on 2/3 palkan, 900 euroa, ja suojaosuuden, 672,30, erotuksesta eli (2/3 x (900 - 672,30) = 151,80 euroa).

Esimerkki 3
Velallisen palkka on 1 380 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 672,30 euroa kuukaudessa. Kaksi kertaa suojaosuus on 1344,60 euroa. Velallisen palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus. Ulosmitattava määrä on 1/3 palkan, 1 380 euroa, määrästä eli 1/3 x 1 380 = 460 euroa.

Esimerkki 4
Velallisen palkka on 3 200 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa ei ole lapsia. Velallisen suojaosuus on 672,30 euroa kuukaudessa. Neljä kertaa suojaosuus on 2689,20 euroa. Ulosmitattava määrä on 1/3 x 2689,20 = 896,40 euroa, johon lisätään 4/5 x (3200 - 2689,20) = 408,64 euroa. Ulosmitattava kokonaismäärä on 896,40 + 408,64 = 1305,04 euroa.

Huom. palkasta ulosmitataan kuitenkin enintään puolet.

Ulosmittauksen lykkääminen, rajoittaminen ja vapaakuukaudet
Velallisen sairaus, työttömyys, velallisen maksama elatusapu tai muu erityinen syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksessa.

Lykkäys
Jos velallinen on ennen palkan ulosmittausta ollut vähintään vuoden työttömänä, on hänellä oikeus saada lykkäystä ulosmittauksen aloittamiseen enintään kuusi kuukautta työsuhteen alkamisesta. Lykkäyksen edellytyksenä on, että velallisen tulot ovat enintään kaksi kertaa hänen suojaosuutensa määrä (tulorajaulosmittaus).

Mikäli edellä mainitut edellytykset eivät täyty, voidaan velalliselle myöntää harkinnanvaraisesti lykkäystä enintään neljä kuukautta työsuhteen alkamisesta.

Lykkäysaika on aina kuitenkin enintään puolet työsuhteen kestosta.

Lykkäys voidaan jättää antamatta

1) Jos velalliselle on jo aiemmin myönnetty lykkäys ja uusi lykkäys vaarantaisi olennaisesti hakijan maksunsaantioikeuden;
2) Jos kyseessä on harkinnanvarainen lykkäys ja hakijan maksunsaantioikeus vaarantuisi olennaisesti; tai
3) Jos työttömyys on kestänyt vain lyhyen ajan eikä lykkäyksen myöntämiselle ole erityisen painavia syitä.

Elatusavun perinnässä ulosmittausta voidaan lykätä vain painavin perustein.

Rajoittaminen
Velallisen sairaus, työttömyys, velallisen maksama elatusapu tai muu erityinen syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksen määrässä.

Perustelut

Aloite helpottaa ulosotossa olevien työllistymistä ja asunnonsaantia huomattavasti.

Nykyisin matala- ja keskipalkkatyöt ei houkuttele sosiaaliturvan piirissä olevia työttömiä työllistymään kun palkalla on täysin mahdotonta pärjätä olemattomalla suojaosuudella ja kun työntekijän pitää kustantaa työmatkat, asuminen jne. Tällöin työntekijä on edelleenkin sosiaaliturvan piirissä mikä rasittaa kansantaloutta.

Muuttamalla lakia ehdottamaani suuntaan velallinen pystyy kustantamaan työmatkat ja asumisen niin, että se kannustaa työllistymään ja hoitamaan ulosottoon aiheutuneet velkarästit. Uskon muutoksella olevan yli 5% positiivinen työllisyysvaikutus, velallinen saa asiat kuntoon ja valtio tienaa veroja sen sijaan kun kustantaisi sosiaaliturvaa ulosottovelalliselle.

10% kohtuullinen palautus veronpalautuksista auttaa vähävaraisia lapsiperheitä järjestämään ulosottovelallisten perheiden lapsille paremmat olosuhteet esimerkiksi jouluna ja se nostaa ostovoimaa merkittävästi. Kyseessä on velkojan suunnalta pieni jouluavustus millä kannustetaan edelleen ihmisiä työllistymään ja poistamme eriarvoisuutta ja avustusjärjestöjen joulunajan painetta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Henri Nieminen Lapua


Edustajat

Henri Nieminen Lapua
Välilänkatu 6 c 15 62100 Lapua
henri.nieminen86@nullgmail.com
0465443209


Varaedustajat

Minna Koskela Kauhava
Hannuksentie 155, 62200 Kauhava
minsku.koskela@nullgmail.com
0449251877