Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Autovero pois - jätetään vanhentunut autoverolaki historiaan Suomen lainsäädännöstä

2.9.2013

2 593 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 593

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.3.2014.
Kannatusilmoitukset hävitetty 23.3.2015

Kansalaisaloitteen otsikko

Autovero pois - jätetään vanhentunut autoverolaki historiaan Suomen lainsäädännöstä

Aloitteen päiväys

2.9.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 149/52/2013

Aloitteen sisältö

Laki autoverolain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 29. päivänä joulukuuta
1994 annettu autoverolaki (1482/1994) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan __ päivänä ____ kuuta 2014.

Perustelut

Autoverolaki otettiin käyttöön vuonna 1958 väliaikaisena, kuitenkaan tämä väliaikaisuus ei ole päättynyt 55 vuoden aikana kertaakaan. On siis aika luopua tästä vanhanaikaisesta väliaikaisesta verosta viimein ja siirtyä nykyaikaan poistamalla kyseinen laki kokonaan Suomen lainsäädännöstä.

Autoverolaki hidastaa nykyaikaisen yhteiskunnan kehitystä sekä heikentää kansallista kilpailukykyä, kansalaiset tarvitsevat suurimpien taajamien ulkopuolella omia ajoneuvoja päästäkseen töihin, opiskelemaan, hoitamaan arkisia asioitaan, kuljettamaan jälkikasvuaan sekä esimerkiksi päästäkseen suorittamaan ruokaostoksensa ja kun ajoneuvon hinnassa on jopa puolet veroa, yhtälö muodostuu usein varsin sietämättömäksi. Jotkut onnekkaat asuvat kaupunkien keskustoissa lähellä työpaikkaa tai suurimmissa taajamissa missä julkinen liikenne toimii omiin tarkoituksiin sopivasti, kaikilla tähän ei kuitenkaan ole edes teoriassa mahdollisuutta ja hyvin moni kansalainen joutuu käyttämään omaa kulkuneuvoa päästäkseen töihin, useimmiten itsestä riippumattomista syistä.

Suomen ajoneuvokanta on autoverosta johtuen Euroopan vanhimmasta päästä. Suomi on maa jossa välimatkat ovat pitkiä, puolet vuodesta ajetaan pimeydessä, jään ja lumen keskellä, haastavissa ja vaarallisissa olosuhteissa, eivätkä olosuhteet kesälläkään ole erikoisen hyvät tieverkoston alati rappeutuvan tilan vuoksi. Vanhojen ajoneuvojen turvarakenteet ja ajo-ominaisuudet eivät olleet uutenakaan sillä tasolla mitä nykyisissä ajoneuvoissa on käytettyinä, tällä hetkellä vanhat ajoneuvot kulutetaan ajamalla teknisesti loppuun, eivätkä ajo-ominaisuudet ja rakenteet ole enää vanhemmissa ajoneuvoissa kovinkaan hyvässä kunnossa autojen katsastuksesta huolimatta. Kaiken kaikkiaan vanha ajoneuvokanta tiestöllämme on merkittävä turvallisuusriski, myös heille joilla on varaa ajaa aivan uudella ja turvallisella ajoneuvolla.

Jokainen liikenteessä menetetty henki näkyy myös kansantaloudessa, sen lisäksi hyvin moni loukkaantuu vakavasti, jopa menettää työkykynsä pysyvästi.
Vaikka olemmekin Suomessa liikennekuolemilta suhteellisesti hyvässä asemassa muuhun maailmaan nähden, turvallisempi ajoneuvokanta auttaisi vähentämään ainakin jonkin verran kuolemia sekä lieventäisi vammojen laatua ja näin ollen parantaisi ihmisten työkykyisenä selviämisen pidempään.

Uudet ajoneuvot ovat myös vanhempia ajoneuvoja energiataloudellisempia sekä ympäristöystävällisempiä kehittyneemmän tekniikan myötä.
Autoveron poistaminen helpottaisi myös vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten sähköä tai kaasua energianlähteenä käyttävien ajoneuvojen myynnin kasvua, sillä usein näiden ajoneuvojen autoveroton hinta on valmiiksi korkeahko pienten valmistusmäärien vuoksi.

Viranomaisille veron poistamisesta olisi ainoastaan hyötyä, esimerkiksi Tullihallinnolla olisi enemmän käytettävissä aikaa muihin toimiin autoveropäätösten käsittelyjen ja väliaikaisten ajolupien myöntämisien sijaan.
Poliisien määrärahat riittäisivät paremmin muuhun, kun hankittavista ajoneuvoista puuttuisi autoveron osuus, autovero tällä hetkellä peritään myös poliisiautoista ja -moottoripyöristä, säästetyllä rahamäärällä pystyttäisiin pitämään useampia poliisivirkoja nykyiseen verrattuna, se puolestaan toisi lisää työpaikkoja sekä turvallisuutta.
Hallinto-oikeuksien työtaakka vähenee, kun autoverovalituksia ei enää tule käsiteltäväksi autoverolain lakkauttamisen jälkeen.

Kaiken lisäksi myös autokaupan huono tilanne parantuisi talouden taantuman aikana kun ajoneuvoista perittäisiin verottoman hinnan lisäksi ainoastaan arvonlisävero, nykyisen arvonlisäveron sekä autoveron sijaan.
Tällähetkellä kotimainen autokauppa on niin hiljaista autoverosta johtuen, ettei se juurikaan tuota verotuloja, ilman autoveroa autokaupan tuottama arvonlisäveron määrä olisi jo hyvä tulonlähde valtion budjettiin. Alkuvuodesta 2013 onkin uutisoitu jo mahdollisista tulevista autoliikkeiden alasajoista mikäli myyntimäärät eivät lähde nousemaan laskusuunnasta.
Ajoneuvokannan nuorentumiseen vaadittavat yli 150000 uutta myytyä autoa vuodessa tuottaisivat pelkällä arvonlisäverolla valtion kassaan enemmän kuin tällä hetkellä autoveron tuotto on.Näistä syistä johtuen autoverolaki pitää lakkauttaa.

Tavoitteenamme on nykyaikaisen yhteiskunnan kehitystä hidastavan ja yksilöitä sekä yrityksiä ja yhteisöjä kohtaan vahingollisen autoveron lakkauttaminen.
Tässä aloitteessa siihen pyritään kumoamalla autoverolaki Suomen lainsäädännöstä.

Tieliikenteen verotus ilman autoveroa tuottaa tällä hetkellä useita miljardeja euroja Suomen valtiolle, vuosittaisen ajoneuvoveron, käyttövoimaveron sekä ennenkaikkea polttoaineveron muodossa eli käytön määrään perustuvan veron muodossa, rappeutuvan tieverkon kunnossapitoon ja rakentamiseen palautuu arviolta ainoastaan puoli miljardia euroa vuosittain. Myös ajoneuvojen vakuutukset sisältävät vakuutusmaksuveron, joten sieltäkin tulee tieliikenteen verotuottoa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jarno Siivola


Edustajat

Jarno Siivola

Tuure Turunen


Varaedustajat

Nina Palomäki