Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansanäänestys Suomen kultavarantojen palauttamisesta Suomeen.

7.6.2013

695 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 695

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 7.12.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansanäänestys Suomen kultavarantojen palauttamisesta Suomeen.

Aloitteen päiväys

7.6.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 113/52/2013

Aloitteen sisältö

Toimitetaan neuvoa-antava kansanäänestys, jonka tarkoituksena on selvittää Suomen kansan tahto Suomen kultavarantojen palauttamisesta Suomen maaperälle.

Kansanäänestyksen ajankohta, viimeistään toukokuussa v. 2014.

Perustelut

Kulta on valtioille strategisesti tärkeä varallisuuserä ja vakuutus valuutan arvolle. Aikaisemmissa valuuttakriisitilanteissa, kun kansat ovat menettäneet luottamuksensa paperirahaan, on kulta ollut toistuvasti se väline, jolla rahamarkkinat ovat vakautettu ja luottamus palautettu. Kultaa ei voida painaa lisää niin kuin paperirahaa, ja kulta toimii siksi rakenteellisena stopparina valuutan arvon romahtamiselle.

Suomella on 49,1 tonnin kultavarannot. Kyseessä olevan kansallisomaisuuden säilytys on maantieteellisesti hajautettu ja pääasiallinen säilytyspaikka on Bank of London. Suurin osa Suomen kullasta on Suomen rajojen ulkopuolella.

Venezuela ja Saksa ovat tehneet päätöksen omien kultavarantojensa kotiuttamisesta ja monissa muissa maissa on tehty aloitteita kultavarantojen kotiuttamisesta. Tämä kertoo siitä, että valtiot ovat varautumassa mahdolliseen valuuttakriisiin. Saksan, USA:sta kotiuttamien kultavarantojen toimitusaika on noin 7 vuotta. Näin pitkää toimitusaikaa ei ole perusteltu mitenkään, ja se voi olla merkki toimitusvaikeuksista. Kultamarkkinat ovat nimittäin vivutettu, ja jos kaikki kullan omistajat haluaisivat kultansa fyysisesti toimitettavaksi, kultaa ei riittäisi kaikille. Maailmassa on enemmän kultaomistukseen oikeuttavia sopimuksia kuin on olemassa kultaa. Jos valtioiden keskuudessa syntyy laajemmin halukkuutta kotiuttaa kultavarantojaan, voivat viimeisimmät jäädä ilman.

Vain omassa hallussa oleva kulta voi toimia vakuutuksena mahdolliselle valuuttakriisille. Kun Suomen kulta on omalla maaperällä, niin siihen ei kohdistu vastapuoliriskiä. Toisen valtion maaperällä olevat Suomen kultavarannot altistuvat myös kyseisen valtion mahdollisille pakkokeinoille mahdollisessa poikkeustilanteessa, ja juuri poikkeustilanteissa kultaa tarvitaan.

Suomen kansalta ei ole aikaisemmin kysytty, kuinka Suomen kansallisvarallisuutta olevia kultavarantoja tulisi kohdella ja säilyttää. Tämä on ajankohtaista nyt kun kultamarkkinoilla tapahtuu merkittäviä muutoksia ja valuuttojen arvonkehitys on epävarmaa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ilkka Hikipää


Edustajat

Ilkka Hikipää


Varaedustajat

Marko Pitkänen