Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Rahapeliautomaatit poistettava kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta

20.3.2019

14 269 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 137

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 14 132

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Rahapeliautomaatit poistettava kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta

Aloitteen päiväys

20.3.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/1806/2019

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme rahapeliautomaatteja poistettavaksi kaupoista, kioskeilta, ravintoloista ja huoltoasemilta. Lakimuutoksen jälkeen rahapeliautomaatteja voi pelata ainoastaan kasinoilla ja erityisissä valvotuissa pelisaleissa.

Perustelut

Veikkauksella on yhteensä noin 18 500 rahapeliautomaattia hajasijoitettuna arkisissa ympäristöissä, kuten kaupoissa, kioskeilla ja huoltoasemilla, joissa asioimista kansalainen ei voi välttää. Suomessa ja muualla maailmassa tehtyjen tutkimusten mukaan rahapeliautomaateilla pelaaminen on kiistatta eniten pelihaittoja aiheuttava pelimuoto, johon liittyy suuri rahapeliongelmien ja rahapeliriippuvuuden riski. Rahapelituotteiden laaja tarjonta lisää rahapeleihin liittyviä haittoja ja riskejä.

Kansainvälisesti vertailtuna Suomen malli sijoitella rahapelikoneita laajasti ihmisten arkisiin ympäristöihin, kuten kauppoihin ja huoltoasemille, on poikkeuksellinen. Väkilukuun suhteutettuna Suomi on rahapeliautomaattien sijoittelutiheydessä aivan kärkipäässä. Enemmistössä maailman valtioista rahapelikoneet on sijoitettu erityistiloihin kuten kasinoille. Rahapeliautomaatit eivät kuulu ihmisten arkiympäristöön.

Rahapeliautomaatit lasketaan pelituotteisiin, joihin liittyy erityisen suuri rahapelihaittojen ja rahapeliriippuvuuden vaara. Rahapeliriippuvuus on pakonomaista käyttäytymistä, jolla on paljon yhtäläisyyksiä aineellisten riippuvuuksien, kuten alkoholi- ja huumeriippuvuuden kanssa. Rahapeleistä aiheutuvat haitat ovat terveyteen, talouteen, tunne‐elämään, ihmissuhteisiin, työhön, opiskeluun ja jopa lasten laiminlyöntiin, rikollisuuteen ja itsemurhiin liittyviä haittoja. Rahapelaajien lisäksi niistä kärsivät myös heidän läheisensä. Väestötutkimusten mukaan Suomessa lasketaan olevan 124 000 rahapeliongelmaista. Kun mukaan lasketaan myös pelaajien läheiset, rahapelihaitoista kärsii noin 900 000 suomalaista. Riskitasolla rahapelejä pelaa noin 15 % suomalaisista.

Fyysisille rahapeliautomaateille altistuvat mallioppimisen kautta myös alaikäiset ja vaikka niillä pelaaminen on alaikäisiltä kielletty, käytännössä valvonta ei toimi. Vuonna 2017 toteutetuissa Pakka‐ostokokeissa 88 % nuorista sai pelata rahapelejä ilman ikätarkistusta.

Rahapelaaminen ei ole harmitonta ajanvietettä, minkä vuoksi sitä säännellään lähes kaikissa valtioissa. Suomessa Veikkaus Oy:n tehtävänä on harjoittaa rahapelitoimintaa siten, että pelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään. Rahapeliautomaattien laaja hajasijoittelu ei edistä tätä tehtävää.

Hajasijoitetut rahapeliautomaatit tuottavat vuosittain 600 miljoonaa euroa eli noin kolmasosan Veikkauksen 1,8 miljardin euron pelikatteesta. Kuitenkin vain noin 5 % rahapelaajista tuottaa puolet Veikkauksen koko tuotosta. Vuonna 2018 tämä tarkoitti, että 5 %:n joukko pelaajista teki Veikkaukselle 900 miljoonan arvoisen pelikatteen.

Rahapelipelitoiminnalla voidaan rahoittaa yhteiskunnallista toimintaa, kuten hyväntekeväisyystyötä, urheilua tai kulttuuria. Niiden rahoittaminen ei kuitenkaan EU‐tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan voi olla rahapelijärjestelmän oikeuttamisperuste vaan ainoastaan järjestelmän suotuisa liitännäisseuraus.

Suomessa rahapeliautomaatteja pelaavat eniten vähävaraiset, eläkeläiset, työttömät ja terveysongelmista kärsivät ihmiset. Rahapeliautomaatteja onkin sijoitettu eniten juuri pienituloisten asuinalueille. Raha-automaattipelaaminen on siis suurelta osin tulonsiirtoa vähäosaisilta hyväosaisille. Rahapeleistä aiheutuvien laaja-alaisten haittojen korjaaminen maksaa, joten rahapelaamisesta saadut tuotot eivät välttämättä ole suurempia kuin yhteiskunnalle siitä aiheutuvat kustannukset.

Allekirjoittamalla tämän kansalaisaloitteen olet mukana muuttamassa suomalaista rahapelikulttuuria vastuullisemmaksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Aloite saa taloudellista tukea

Linkki ilmoitukseen taloudellisesta tuesta (www-osoite)

https://pelikoneetkaupoista.fi/taloudellinen-tuki/

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 137 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Sosped-säätiö / Pelirajat'on-toiminta Markus Sjöholm Elimäenkatu 25-27 (5 krs.) 00510 Helsinki


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Pinja Hiltunen Joensuu

Jenna Mäkelä Pori

Juha Björkman Oulu

Mikko Hokkanen Tampere

Johanna Laurell Kouvola

Leena Pihanurmi Riihimäki

Ville Pitkänen Jyväskylä

Markus Sjöholm Espoo


Edustajat

Pinja Hiltunen Joensuu
pinjaelinahiltunen@nullgmail.com
+358402165535

Jenna Mäkelä Pori
jennamaria.koivuniemi@nullgmail.com
0456036553

Leena Pihanurmi Riihimäki
leena.pihanurmi@nullkehojamieli.fi
+358404127126

Markus Sjöholm Espoo
markus.sjoholm@nullsosped.fi
041 545 2595


Varaedustajat

Juha Björkman Oulu
bjorkmantapio@nullgmail.com
0442420517

Mikko Hokkanen Tampere
mikko.hokkanen89@nullgmail.com