Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Tasa-arvoinen aborttilaki

7.6.2013

29 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 29

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 7.12.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Tasa-arvoinen aborttilaki

Aloitteen päiväys

7.6.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 110/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotetaan muuttamaan lakia "Laki raskauden keskeyttämisestä" siten, että lakiin lisätään lapsen tulevan isän kuulemisvelvollisuus liittyen mahdolliseen aborttiin tai lapsen pitämiseen. Mikäli lapsen isä ei halua pitää lasta, vapautetaan lapsen isä elatusvelvollisuudesta.

Lisätään lakiin myös lapsen isälle oikeus saada vahingonkorvauksia lapsen äidiltä, mikäli lapsen tuleva äiti teettää abortin lapsen tulevan isän tahtoa vastaan.

Perustelut

Suomen nykyinen aborttilaki on epätasa-arvoinen, koska jos lapsen äiti päättää riistää syntymättömän lapsen elämän, niin lapsen tulevalla isällä ei ole tähän minkäänlaista sananvaltaa.

Samalla kuitenkin mikäli lapsen tuleva äiti haluaa antaa lapsen elää, niin tähänkään lapsen isällä ei ole sananvaltaa, vaan isän rooli voi jäädä vain passiiviseksi elatustukien maksajaksi, vaikka hän ei olisi edes halunnut lasta.

Ei voida vedota siihen, että lapsen hankkiminen on vain naisen oma asia ja jos mies ei halua lasta, hänen tulisi käyttää ehkäisyä, koska naisen oma valinta on jättää ehkäisy käyttämättä, mikäli ei ole kyse raiskaustilanteesta, ja naisen tulee myös kyetä kantamaan vastuu uudesta elämästä. On myös useita tilanteita, jolloin nainen salaa jättää ehkäisyn syömättä, tulee raskaaksi ja mies joutuu tahtomattaan elatusvelvolliseksi.

Jos nainen ei halua saada lasta, hän voi omalta osaltaan huolehtia siitä, että ehkäisy on kunnossa tai päättää olla harrastamatta seksiä lainkaan. Aikuiselle ihmiselle ei voi tulla yllätyksenä se, että raskaus saattaa olla seksin seuraus.

Isyys ja lasten saaminen on miehille tärkeä asia, vaikka he eivät itse voikaan tulla raskaaksi. Mikäli isä menettää lapsensa vastentahtoisesti abortin kautta, se voi aiheuttaa isälle vakavia mielenterveydellisiä ongelmia pitkiksi ajoiksi. Tämän vuoksi tehdäänkin aloite, jonka mukaan äidin tehdessä abortin vastoin isän esittämää tahtoa, lapsensa menettänyt isä on oikeutettu vahingonkorvauksiin lapsensa äidiltä. Vahingonkorvaukset mitoitetaan soveltaen rikosten uhrien korvaustaulukkoja ja oikeuskäytäntöjä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kimmo Kemppainen


Edustajat

Kimmo Kemppainen


Varaedustajat

Vuokko Kemppainen