Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ilmasto-oppi uudeksi kouluaineeksi

18.3.2019

10 999 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 10 999

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Ilmasto-oppi uudeksi kouluaineeksi

Aloitteen päiväys

18.3.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/1542/2019

Aloitteen ensisijainen kieli

Suomi

Aloitteen sisältö

Ehdotamme ilmasto-oppia uudeksi oppiaineeksi peruskouluun.

Esitämme, että yläkoululaiset opiskelisivat ilmasto-oppia uutena oppiaineena alakoulun ympäristöopin jatkoksi. Uusi oppiaine kokoaisi ilmastonmuutokseen liittyvät näkökulmat ja ilmastokasvatuksen tavoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Perustelut

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu hiilidioksidin, metaanin ja muiden kasvihuonekaasujen määrän kasvusta ilmakehässä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimia nyt heti, mutta myös tulevien vuosikymmenten aikana. Jopa 68 % kyselytutkimukseen vastanneista kertoo, että huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut viimeisen vuoden aikana (Suomitutka-tutkimus, helmikuu 2019).

Lisäksi 63 % vastanneista on sitä mieltä, että kouluissa pitäisi käsitellä ilmastonmuutosta monipuolisemmin. Ilmastonmuutokseen liittyviä asioita opetetaan kouluissa jo nyt, mutta ilmiön käsittely on pirstaloitunut pieniin osiin eri aineissa. Tämän vuoksi oppilaiden on vaikea saada ilmastonmuutoksesta selkeää kokonaiskuvaa. Omana aineenaan opetettavan ilmasto-opin tarkoituksena olisi varmistaa, että ilmastonmuutoksen ymmärtäminen, hillitseminen ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutuminen saa riittävän ison painoarvon perusopetuksessa.

Ilmastonmuutos näkyy monin tavoin yhteiskunnassa sekä yhä useammin uutisissa, mutta ilmiöön liittyy myös harhakäsityksiä ja virheellistä tietoa. Tämänkin vuoksi on tärkeää, että oppilaat tutustuvat ilmastonmuutokseen kokonaisvaltaisena ilmiönä perusopetuksen yhteydessä.

Tavoitteena on, että ilmastonmuutokseen liittyvät asiat käsitellään perusopetuksessa loogisessa järjestyksessä sekä kannustavassa hengessä, joka ei lamaannuta, vaan innostaa oppilaita perehtymään ilmiöön ja osallistumaan aktiivisesti sen hillitsemiseen. Samalla oppilaat oppivat ymmärtämään ilmastonmuutosta syvällisesti sekä soveltamaan saamiaan tietoja ja taitoja.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mikko Kaivo-oja Espoo

Johannes Saukko Kirkkonummi


Edustajat

Johannes Saukko Kirkkonummi
johannes.saukko@nullnelonenmedia.fi

Pauliina Perkiö Helsinki
pauliina.perkio@nulltbwa.fi


Varaedustajat

Jesse-Pekka Korhonen Helsinki
jesse.korhonen@nulltbwa.fi