Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

PUHTAIN ASEIN! – asehankintojen rajoittaminen ilmastovastuuta välttelevistä maista

9.3.2019

588 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 588

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

PUHTAIN ASEIN! – asehankintojen rajoittaminen ilmastovastuuta välttelevistä maista

Aloitteen päiväys

9.3.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/1541/2019

Aloitteen ensisijainen kieli

Suomi

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet kannatamme lainvalmisteluun ryhtymistä sellaisen lain saattamiseksi voimaan, joka rajaa Suomen puolustusvoimien oikeuden hankkia aseita ja asejärjestelmiä vain sellaisista maista, jotka ovat mukana Pariisin ilmastosopimuksessa ja jotka ovat sitoutuneita Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

Aseiden tai asejärjestelmien valmistusmaaksi katsotaan se valtio, jonka viranomainen myöntää kyseisen aseen tai asejärjestelmän myynti- tai vientiluvan.

Perustelut

Suomen puolustusvoimat hankkii aseita ja asejärjestelmiä varautuakseen sotaan tai muuhun vastaavaan aseelliseen konfliktiin sekä ehkäistäkseen sotia ja konflikteja jo ennakolta. Ilmastonmuutos kaikkine seurausilmiöineen on yksi merkittävimmistä ellei merkittävin sotien ja konfliktien taustalla vaikuttava tekijä. Aseteollisuus on tyypillisesti energiaintensiivistä, raskasta teollisuutta, jonka hiilijalanjälki on suuri. Jos aseita ei valmisteta ilmastovastuullisesti, aiheuttaa aseiden valmistus itsessään juuri niitä konflikteja, joiden hallitsemiseksi aseita valmistetaan ja hankitaan.

Ei ole eettisesti kestävä asiantila, jos valtio tai yritys voi ilmastovastuuta välttelemällä lisätä maailman epävakautta ja sillä tavalla luoda asetuotannolleen kasvavaa kysyntää.

Ei ole kaupan tasapuolisuuden mukaista, jos ilmastovastuuta välttelevissä maissa toimivat ase- ja turvallisuusalan yritykset voivat saada kustannus- ja kilpailuetua suhteessa ilmastovastuunsa kantaviin valmistajiin.

Ei ole kansallisen turvallisuuden eikä kansallisen edun mukaista, jos ilmastovastuuta kantavien maiden, kuten Suomen tai laajemmin pohjoismaiden tai EU-maiden kansallinen aseteollisuus kärsii tai kuihtuu ilmastovastuuttomasti toimimalla saavutetun, epäreilun kilpailuedun puristuksessa.

Merkittävistä aseita valmistavista ja aseita vievistä maista on Pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolelle jättäytymässä USA. Sen on yksi maailman suurimmista aseiden viejistä ja aseteollisuus on yksi USA:n keskeisistä teollisuuden aloista ja yksi sen kansantalouden vetureista. Niin halutessaan olisi USA:n aseteollisuudella resurssit ja kyky painostaa USA:n hallinto takaisin ilmastovastuulliseen politiikkaan ja sitoutumaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

Suomen puolustusvoimien tulevat hävittäjähankinnat ovat maailmankin mitassa merkittävä asekauppa. Asettamalla hävittäjähankinnan ehdoksi sen, että valmistusmaa on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, voisi Suomi vaikuttaa koko maailman ilmastotulevaisuuteen.

Jos Suomen valtio sitoutuu kansallisella lainsäädännöllä aseistamaan puolustusvoimia vain ilmastovastuullisesti valmistetuilla aseilla ja asejärjestelmillä, voi Suomi erilaisissa kansainvälisissä yhteyksissä ja järjestöissä kuten EU:ssa, YK:ssa ja rauhankumppanina Natossa ryhtyä ajamaan vastaavan periaatteen ja lainsäädännön voimaan saattamista myös muissa maissa.

Mutkikkaiden alihankintaketjujen ja kansainvälisesti integroitujen valmistusprosessien maailmassa ei ole välttämättä mahdollista löytää ilmakehän suojelun kannalta täysin ”puhtaita” asejärjestelmiä. Riittävä vaikuttavuus kuitenkin saavutetaan, jos laki rajaa Suomen puolustusvoimien aseostojen ulkopuolelle valmistajat, joiden kotipaikka on Pariisin ilmastosopimukseen sitoutumattomissa maissa. Monikansallisen asevalmistajan kotimaaksi voidaan katsoa se valtio, jonka viranomainen myöntää sille luvat aseiden vientiin.

Jos kansallinen turvallisuus ja puolustuskyvyn ylläpito sitä vaatii, voidaan rajoittavan lainsäädännön ulkopuolelle jättää puolustusvoimien jo aikaisemmin käyttöön ottamien aseiden ja asejärjestelmien vara- ja täydennysosat.

Ehdotettu lakialoite tarjoaa realistisen ja tehokkaan tavan sitoa sekä valtiot että kansainväliset suuryritykset yhteiseen rintamaan ilmastokatastrofin torjumiseksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Atro Kahiluoto Helsinki

Lassi Alhorinne Helsinki


Edustajat

Atro Kahiluoto Helsinki
atro.kahiluoto@nullkolumbus.fi
+358405413531

Tarja Heinula Helsinki
tarjaheinula@nullgmail.com


Varaedustajat

Sini Alen Vantaa
Hakokuja 1 A 3 01360 Vantaa
sini.inkeri.alen@nullgmail.com
+358503626345