Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Sähköautojen tukien kieltäminen

22.2.2019

1 735 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 735

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Sähköautojen tukien kieltäminen

Aloitteen päiväys

22.2.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/1139/2019

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet ehdotamme että Suomen eduskunta ryhtyy valmistelemaan lakia, joka kieltää kaikenlaisen valtion tai kuntien tai niihin rinnastettavien yhteisöjen tai minkä tahansa yrityksen myöntämän tuen sähköautoihin ja niihin liittyviin sähkönjakeluverkostoihin tai latauspisteisiin. Tuki voi liittyä sähköauton hankintaan, käyttöön tai omistamiseen. Sähköautoiksi tässä luetaan kaikki kulkuneuvot, joissa käytetään voimanlähteenä sähköä ajoneuvon liikuttamiseen edes osittain. Polkupyöriä ei tässä yhteydessä lueta kulkuneuvoksi.

Perustelut

Akkujen saatavuusongelma

Tällä hetkellä pullonkaulana sähköautojen tuotannossa on akkujen saatavuus. Akkujen kysyntä ylittää reippaasti tarjonnan. Kun kysyntä ylittää tarjonnan, hinnat eivät pääse juurikaan laskemaan (n. 3% vuodessa) ja tukien syytäminen hankintoihin ei lisää akkuvalmistuskapasiteettia. MItä enemmän tukia, sen hitaammin hinnat laskevat. Koska tarjonta on rajattua, Suomen tarjoamilla tukiaisilla ei valmisteta yhtään enempää akkuja tähän maailman kuin ilman tukiaisia.


Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen

Haasteemme on pelastaa maailman ilmasto, ei Suomen ilmasto koska sellaista ei sinänsä ole. Jos ja toivottavasti kun Suomi luopuu sähköautoilun tuista, maailman ilmasto ei kärsi tai mene paremmaksi. Suomen ostamatta jääneet autojen akut menevät muille markkinoille käyttöön. Näin käy aina kun kysyntä ylittää tarjonnan.

Vastuuton tuki

On aivan vastuutonta tukea ilmaston pelastamisen nimissä sellaista, joka ei oikeasti paranna maapallon ilmastoa. Vaikka ohjaisimme miljardin sähköautoilun tukemiseen, se ei näy ilmastossa lainkaan. Mitä suuremmat tuet, sen edesvastuuttomampi on sen ehdottaja. Kaikki nämä tuet maksetaan verovaroista, joka käytännössä on jo ja tulevinakin vuosina tulonsiirto kaikilta veronmaksajilta hyvätuloiselle -vähä- tai keskituloisilla kun ei ole varaa mitenkään sähköautoon tulevina vuosina.

Kestämätön akkuteknologia

Nykyakkuteknologiakin on myös kestämätön ympäristön kannalta ja erittäin tehoton sähkön varastoija kun huomioidaan akkujen tarvitsema paino. Vielä on matkaa todelliseen akkujen vallankumoukseen, jossa nykyistä puolet pienemmillä (kevyemmillä) akuilla saavutetaan puolet suurempi varastointimäärä. Lisäksi kustannusten pitäisi puolittua. Tällöin sähköautoilla on mahdollisuus tulla koko kansan kulkupeliksi.

Tuet valuvat pois Suomesta

Suomen maksamat tuet valuvat käytännössä suoraan auto- ja akkuvalmistajille eikä siitä jää mitään tänne. Keskitytään mieluummin paikallisen teknologian tukemiseen ilmaston pelastamiseksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Juha Kuismanen Pirkkala


Edustajat

Juha Kuismanen Pirkkala
Spårentie 8 B 33960 Pirkkala
juha.kuismanen@nullhotmail.fi
0408692450


Varaedustajat

Riitta Kuismanen Pirkkala
Spårentie 8 B, Pirkkala
riitta.kuismanen@nullgmail.com
040-5687936