Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Voittojen tavoittelu kiellettävä hoivapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa

15.2.2019

3 186 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 186

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Voittojen tavoittelu kiellettävä hoivapalveluissa ja varhaiskasvatuksessa

Aloitteen päiväys

15.2.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/991/2019

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet esitämme lainvalmisteluun ryhtymistä voiton tavoittelun kieltämiseksi hoiva-, hoito- ja asumispalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. Perusopetuslain 3.luvun 7§ 2.momenttiin on kirjattu kielto järjestää perusopetusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Tämän kansalaisaloitteen esitämme johtavan lainvalmistelutyöhön ja lainsäädännön voimaansaattamiseen jossa sosiaalihuoltolakiin sekä varhaiskasvatuslakiin kirjataan vastaava voiton tavoittelun kielto koskien sekä palvelun järjestäjänä että tuottajana toimimista. Lisäksi aloitteessa vaaditaan tämän voiton tavoittelun kiellon edellyttämiä muutoksia muuhun lainsäädäntöön sillä ajatuksella, että varhaiskasvatuksessa sekä sosiaalihuoltolain 3.luvun 20§, 21§ ja 22§ pykälässä tarkoitetuissa palveluissa järjestäjänä tai tuottajana voi toimia vain tahot, joiden toiminnan tarkoituksena on muu kuin taloudellisen voiton tuottaminen.

Lainvalmistelussa säilytetään edelleen julkisten palvelujenjärjestäjien ja - tuottajien rinnalla voittoa tavoittelemattomille tahoille mahdollisuus toimia järjestäjinä ja tuottajina.

Perustelut

Vanhusten hoivapalveluyritysten toimintatavat ovat vihdoin nostaneet julkisten palvelujen ulkoistamisen pimeän puolen julkisuuteen. Lähivuosina kansalaisten peruspalveluja on Suomessa yksityistetty oikein urakalla. Vanhusten tehostettua palveluasumista, päiväkoteja, lastensuojelulaitoksia, terveysasemia, työterveyspalveluja. Lista pitenee pitenemistään. Suomesta löytyy kuntia jotka ovat luovuttaneet lähes koko sosiaali- ja terveyspalvelutuotantonsa yksityisen yrityksen hoidettavaksi.

Julkisten palvelujen ulkoistamisilla on ollut monta perustetta - kustannussäästöt, joustavuuden lisääminen tai investointien siirtäminen kuntien taseista palveluntuottajien murheeksi. Tässä eurot edellä käydyssä keskustelussa on liian usein unohtunut se, että yksityisen palveluntuottajan toimintalogiikka on täysin eri kuin kunnallisen yksikön. Virkasuhteessa ja virkavastuulla toimivan kunnan tai kuntayhtymän yksikön tarkoituksena on tuottaa parasta mahdollista palvelua annetuissa taloudellisissa rajoissa. Mahdolliset ongelmat näissä yksiköissä ovat siis lähinnä budjetointi- ja työnjohtokysymyksiä.

Yksityisen palveluntuottajan toiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa - tuottoa sijoitetulle pääomalle. Tätä tarkoitusta tukemaan etenkin suurimmat terveyspalveluyhtiöt rakentavat johdolle erilaisia bonusjärjestelmiä. Johdolla on siis oma henkilökohtainen taloudellinen intressi pitää tiukkaa talouskuria. Koska erilaiset kannustinjärjestelmät luovat yritysten johdolle taloudellisen motivaation esimerkiksi henkilöstömitoitusten kanssa kikkailulle, on varmaa, että aina löytyy se johtaja joka näin myös tekee. Näissä laitoksissa merkittävimpiä johdon hallittavissa olevia kulueriä ovat henkilöstömenot sekä ateria- ja puhtauspalvelut. Tätä taustaa vasten on täysin loogista, että palveluntuottajien joukosta löytyy niitä yksiköitä, joissa voittomarginaalien kasvattaminen näkyy liian vähäisenä hoitohenkilökuntana, heikkoina ateriapalveluina tai ala-arvoisina siivouspalveluina. Koska yksityisellä yrityksellä on jo lähtökohtaisesti intressi tarjota palvelujaan tavalla, joka maksimoi voitot, tämä on johtanut ja tulee johtamaan tulevaisuudessakin tilanteisiin, joissa palveluntason alimitoituksella vaarannetaan asiakkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia.

Suomen perustuslain 2.luvun 19§:ssä säädetään nimenomaan julkiselle vallalle velvollisuus turvata jokaiselle oikeus riittäviin sosiaali - ja terveyspalveluihin. Koska katsomme voitontavoittelun hyvinvointipalveluissa olevan lähtökohtaisesti sovittamattoman ristiriitainen ajatus, vaadimme tämän voittojen tavoittelun kieltämistä hoivapalvelujen ja varhaiskasvatuksen järjestämisessä ja tuotannossa. Näiden palvelujen järjestäminen tulee jättää julkiselle sektorille sekä kolmannen sektorin tahoille joiden tarkoituksena on muu kuin taloudellisen voiton hankkiminen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Erno Välimäki Pori

Hanna-Kaisa Rokkanen Hämeenlinna

Matti Rajala Pöytyä


Edustajat

Erno Välimäki Pori
Harmaalinnantie 13 A 1 28430 Pori
erno.valimaki@nullgmail.com
0456365393


Varaedustajat

Hanna-Kaisa Rokkanen Hämeenlinna
Kanervapolku 2 as 4, 13250 Hml
hanna.rokkanen@nullgmail.com
0407217977

Reijo Kontinen Kolari
Teuravuomantie 18A1
reijo.kontinen58@nullgmail.com
0405476774