Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite 5G-tukiasemien rakentamisen pysäyttämiseksi/purkamiseksi ihmisen terveyttä uhkaavan korkean sähkömagneettisen säteilymäärän takia

1.3.2019

6 159 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 6 159

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite 5G-tukiasemien rakentamisen pysäyttämiseksi/purkamiseksi ihmisen terveyttä uhkaavan korkean sähkömagneettisen säteilymäärän takia

Aloitteen päiväys

1.3.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/904/2019

Aloitteen sisältö

Vaadimme että 5G teknologia kielletään lailla sen terveyttä uhkaavan korkean sähkömagneettisen säteilymäärän takia.

Olemme tulleet siihen pisteeseen langattomien verkkojen kehityksessä, että sekä niiden määrä, että voimakkuus alkavat vaikuttaa kielteisesti ihmisten terveyteen.

Nyt olisi hyvä aloittaa vakavat lainsäädännölliset keskustelut tästä tilanteesta ja päättää selkeä raja sille, kuinka paljon näitä sähkömagneettisen säteilyn lähteitä voi avata ympäristöihimme ja yhteiseen tilaamme.

5G verkkojen avautuessa ollaan siirtymässä tiheämpään tukiasemien sijoitteluun. Saamme nopeamman verkkoyhteyden säteilymäärien kasvaessa. Lisäksi 5G-teknologian käyttämät taajuudet ovat terveydelle haitallisia.

Vuoden 2017 lopussa yli kaksisataa tiedemiestä ja lääkäriä yrittivät Euroopassa ja Amerikassa vedota eri maiden hallituksiin, pääministereihin, Euroopan Unioniin ja Yhdistyneisiin kansakuntiin tämän teknologian käyttöönoton estämiseksi. EU vastasi vetoomukseen kahdella lyhyellä kirjeellä, mutta kieltäytyi ottamasta huomioon näiden asiantuntijoiden näkemyksiä tehdessään päätöksiä.

Tieteelliset tutkimukset viittaavat lisääntyneeseen syöpäriskiin, haitallisten vapaiden radikaalien syntymiseen soluissa, perimävaurioihin, heikentyneeseen oppimiskykyyn ja muistiin, neurologisiin sairauksiin, heikompaan hedelmällisyyteen ja muihin kielteisiin vaikutuksiin hyvinvoinnille, joita jo nykyiset langattomat järjestelmät, 2G, 3G, 4G ja WiFi ovat aiheuttaneet. Jos näihin vielä lisätään 5G:n voimakkaampi säteily, nämä haitalliset vaikutukset voivat myös lisääntyä.

Lisäksi vaadimme päättäjiä perehtymään perusteellisesti langattomien-teknologioiden terveysvaikutuksista tehtyihin tutkimuksiin.

Olemme Suomen kansalaisina hyvin huolestuneita itsemme ja tulevien sukupolvien terveydestä.

On mielestämme lainvastaista ja väärin demokraattisessa ja sivistyneessä yhteiskunnassa vaarantaa kansalaisten terveyttä sähkömagneettisella säteilyllä.

Perustelut

Nykytieteen valossa 5G-teknologiaan liittyy erittäin vakavia negatiivisia seurauksia terveydelle.

Linkeissä aineistoa aiheesta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Helena Ertz Helsinki


Edustajat

Helena Ertz Helsinki
5gkansalaisaloite@nulltutanota.com


Varaedustajat

Oula Susi Helsinki
5gkansalaisaloite@nulltutanota.com