Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lisävero lapsettomille naisille

7.6.2013

26 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 26

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 7.12.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Lisävero lapsettomille naisille

Aloitteen päiväys

7.6.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 108/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotetaan lisäveroa lapsettomille naisille kannustamaan nuoria naisia perheen perustamiseen.

Perustelut

Eduskunnan työasiainvaliokunta korosti hallituksen esityksen (HE 131/1994) johdosta antamassaan lausunnossa (TyVL 8/1994) naisten asepalvelun vapaaehtoisuutta. Valiokunnan mukaan vain muutamassa maassa pakollinen asepalvelu koskee molempia sukupuolia. Valiokunta totesi, että äitiys, synnyttäminen ja lapsista huolehtiminen ovat tärkeitä perusteita sille, miksi naisten pakollista asepalvelusta ei voida puoltaa vain kapea-alaisesti tasa-arvon näkökulmasta.

Mikäli nainen jättäytyy lapsettomaksi, yllä mainittu perustelu ei päde. Tällöin on aiheellista luoda lasten hankintaan kannustin ottamalla käyttöön lisävero, joka tulee maksuun verotuksessa silloin, mikäli naisella ei ole vielä hankittuna lapsia. Perheen perustamisen jälkeen lisävero poistuu. Lisäverosta nainen voi halutessaan vapautua myös suorittamalla asepalveluksen ennen 28. ikävuotta.

Lisäveron toisena tarkoituksena on parantaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, jolloin syntyy kannustin kummallekin sukupuolelle sellaiseen toimintaan, joka on Suomen kansan kokonaisuudelle parhaaksi. Eli nuorilla miehillä on kannustin käydä armeija, nuorilla naisilla on kannustin hankkia lapsia. Perheiden perustaminen lisääntyy ja tapahtuu nykyistä nuorempana, jolloin Suomen kansa kokonaisuudessaan tulee nuorentumaan, jolla on myönteisiä vaikutuksia kansantaloudellisessa mielessä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kimmo Kemppainen


Edustajat

Kimmo Kemppainen


Varaedustajat

Vuokko Kemppainen