Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kaivoslaki tulee uudistaa kansalliset intressit ja ympäristönsuojelu huomioivaksi

1.2.2019

1 760 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 7

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 753

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kaivoslaki tulee uudistaa kansalliset intressit ja ympäristönsuojelu huomioivaksi

Aloitteen päiväys

1.2.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/984/2019

Aloitteen sisältö

Kaivoslakia tulee muuttaa niin, että se velvoittaa kaivosyhtiöt kantamaan nykyistä parempaa ympäristövastuuta. Lain tulee myös mahdollistaa kansallisten intressien suojeleminen.

Kaivoslaissa todetaan, että kaivoslupa-asioissa ja muuhun kaivostoimintaan liittyvissä asioissa tulee toimia myös luonnonsuojelulain ja ympäristölain mukaan. Lakiin tulee kuitenkin kirjata nykyistä tarkemmin sekä ympäristöturvallisuus että luonnon suojelu kaikissa kaivostoiminnan perustamisen, toiminnan ja lopettamisen vaiheissa. Samoin lakiin tulee selkeästi kirjata ympäristövastuun säilyminen kaivostoiminnan lopettamisen jälkeen. Lain tulee varmistaa nykyistä paremmin, että kaivostoimintaa harjoitettaessa pohjavettä tulee suojella erityisen huolella.

Kaivostoiminnan kokonaisuudessa Suomen valtiolla täytyy aina olla sekä omistajapoliittinen että ohjauksellinen asema. Onhan kyse Suomen maaperän rikkauksien hyödyntämisestä. Kaivosyhtiön tulee maksaa kaivostoiminnasta saadusta voitosta rojaltityyppinen korvaus Suomen valtiolle sekä nykyistä tuntuvampi korvaus maanomistajille.

Valtiollisiin tai ympäristön- ja luonnonsuojelullisiin intresseihin perustuva mahdollisuus toimintaluvan eväämiseen tulee varmistaa sekä kaivostoiminnan lupamenettelyssä että toiminnan keskeyttämisen yhteydessä.

Perustelut

Suomen luontoa ja etenkin pohjavettä tulee suojella nykyistä paremmin. Puhdas vesi on elinehto, ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpi luonnonvara. Kaivosyhtiöiltä ei ole vaadittu riittävää vastuuta ympäristön suojelun suhteen.

Kaivosyhtiöiden toiminta on ollut haitallista luonnolle, erityisesti vesistöille, ja ympäristövastuun kantamisessa on ollut puutteita. Etenkin tilanteissa, joissa kaivosyhtiö lopettaa toimintansa, on ympäristövastuun kantamisessa ollut haasteita.

On väärin, että ulkomainen yritys voi hyötyä nykyisellä tavalla Suomen maaperän rikkauksista. Muissa maissa korvaukset maanomistajille sekä valtiolle ovat suhteellisesti suuremmat kuin Suomessa. Suomen tulee huolehtia siitä, että maamme luonnonrikkauksista saadaan oikeutetut korvaukset.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 7 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Sirpa Pursiainen Koljonseläntie 7 A 75 34260 TERÄLAHTI


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Sirpa Pursiainen Tampere

Pirkka Aalto Kemijärvi


Edustajat

Sirpa Pursiainen Tampere
Koljonseläntie 7 A 75 34260 TERÄLAHTI
sirpa.pursiainen@nullgmail.com
0407370307

Pirkka Aalto Kemijärvi
Pieskankatu 4, 98100 Kemijärvi
pirkka.aalto@nullpp.inet.fi
0405575346


Varaedustajat

Petri Kulju Sastamala
Laukulantie 196 38220 Sastamala
petri.kulju@nullmasku.com
0400-813178