Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Turvapaikanhakijan, joka lomailee kotimaassaan, turvapaikkahakemus on mitätöitävä ja oleskelulupa kohdemaassa peruttava

15.1.2019

12 805 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 12 805

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Turvapaikanhakijan, joka lomailee kotimaassaan, turvapaikkahakemus on mitätöitävä ja oleskelulupa kohdemaassa peruttava

Aloitteen päiväys

15.1.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/358/2019

Aloitteen sisältö

Me kansalaisaloitteen allekirjoittaneet haluamme muutoksen turvapaikkahakuprosessiin, ja jo myönnettyihin oleskelulupiin pohjautuen Ulkomaalaislain 52 ja 58 pykäliin.

Pykälä 52:
”Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään jatkuva oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hänen terveydentilansa, Suomeen syntyneiden siteiden tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi, kun erityisesti otetaan huomioon olosuhteet, joihin hän joutuisi kotimaassaan, tai hänen haavoittuva asemansa.”

Lainvalmisteluehdotus:
Mikäli turvapaikanhakija on tullut Suomeen hakemaan nimenomaisesti turvapaikkaa ja anomus on Suomessa vireillä, tulee hakemus automaattisesti peruuttaa, mikäli turvapaikanhakija lomailee tai käy kotimaassaan.

Lakimuutoehdotus:
Ulkomaalaislain 58 pykälän kohtaan oleskeluluvan perusteista vaadimme muutosta:

”Määräaikainen oleskelulupa voidaan peruuttaa, jos niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa myönnettiin, ei enää ole olemassa.”

-> Muutos:
Määräaikainen oleskelulupa tulee peruuttaa automaattisesti, mikäli niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa myönnettiin, ei enää ole olemassa.

Perustelut

Yllä mainittu vaade lainvalmisteluun ryhtymisestä ja muutosten teosta Ulkomaalaislakiin perustuu alla oleviin seikkoihin:

”Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojelua tai oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Turvapaikanhakija saapuu maahan itsenäisesti ja hakee vasta saavuttuaan turvapaikkaa henkilökohtaisen vainon perusteella tai toissijaista suojelua ja oleskelulupaa suojeluntarpeen tai humanitaarisin perustein.”

Perustelu lakimuutoksen kohtaan:
Mikäli hakija voi lomailla omassa kotimaassaan, voidaan oikeutetusti olettaa, ettei Ulkomaalaislaissa mainittuja turvapaikan täyttäviä edellytyksiä siis enää ole ja hänen lupansa oleskella toisessa maassa peruutetaan.

Tarkoitus on auttaa apua tarvitsevia. He, jotka voivat palata kotimaihinsa lomalle, eivät ole, sanan varsinaisessa merkityksessä, suojeluun perustuvan turvapaikan tarpeessa.

Mikäli pakolais-, turvapaikkastatuksen saanut tai jompaa kumpaa hakeva henkilö matkustaa vapaaehtoisesti kotimaahansa, josta on omien sanojensa mukaan joutunut pakenemaan, on tällaisen henkilön status turvapaikanhakijana tai jo saatu turvapaikka mahdollista perua Geneven pakolaissopimuksen (1951) artiklan 1C nojalla.

Norjan hallitus päätti jo vuonna 2016, Somalian tilanteen rauhoittuneen niin paljon, että 1600 somalin humanitaarinen oleskelulupa voitaisiin peruuttaa ja henkilöt palauttaa Somaliaan.

Sveitsissä on peruutettu oleskelulupia henkilöiltä, jotka olivat lomailleet kotimaassaan saatuaan nimenomaisesti turvapaikkaan perustuvan oleskeluluvan.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Tanja Vahvelainen Kotikunta ei tiedossa


Edustajat

Tanja Vahvelainen Kotikunta ei tiedossa
tanjaisa@nullgmail.com
0452292461


Varaedustajat

Kari-Jukka Ketonen Vantaa
jukka@nullketoset.org