Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Laki perintätoimen siirtämisestä valtion tehtäväksi

15.1.2019

1 959 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 959

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki perintätoimen siirtämisestä valtion tehtäväksi

Aloitteen päiväys

15.1.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/357/2019

Aloitteen sisältö

Laki saatavien perinnästä


1 §
Soveltamisala
Tässä laissa säädetään erääntyneen saatavan perinnästä sekä perintään liittyvistä, velkasuhteen osapuolten asemaan vaikuttavista muista seikoista. Perinnällä tarkoitetaan tässä laissa toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti suorittamaan erääntynyt velkojan saatava. (21.1.2005/28)
Perintää voi vain harjoittaa valtio (Ulosotoviranomainen). Samalla kielletään yksityinen perintätomi.

2 §
Pakottavuus
Tämän lain säännöksistä ei saa poiketa velallisen vahingoksi. Velallisen vahingolla tarkoitetaan sitä, että erillistä perintäkulua saa enää periä ulosottomaksun lisäksi. Velan perijän tulee toimia aina velallisen eduksi ja lyhentää aina ensin pääomaa. Erillistä perintäkulua tai korkoa ei saa periä

4 a § (21.1.2005/28)
Velallisen oikeus saada tietoja

Velallisella on pyytämättä oikeus saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja niiden lyhennyksistä sekä selvitys velkapääomalle kertyneiden korkojen ja kulujen määräytymisestä. Velan perijän (Valtion ulosottoviranomaisen) on korvauksetta toimitettava ajantasainen tieto velan kokonaismäärästä.
1) tuomioistuinkäsittelyn siirtyminen saattaa aiheuttaa velkojalle oikeudenmenetyksen tai käsittelyn aloittamiseen viivytyksettä on muu painava syy; taikka
2) velallinen on kiistänyt maksuvelvollisuutensa tai 4 c §:n mukaisesti pyytänyt perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään.

10 a § kumotaan
10 d § kumotaan
10 f § Velan perinnässä ei saa periä erillistä perintäkulua, vaan pelkkä ulosottomaksu. Velan korko ei saa ylittää Euroopan keskuspankin peruskorkoa.
11 a § kumotaan

Perustelut

Yksityinen perintätoimi on useaan ja toistuvaan kertaan toiminut velallisen etua vastaan ja aiheuttanut tällä toiminallaan kohtuutonta haittaa. Velallisen on useassa tapauksessa käytännössä mahdotonta saada selvyyttä mitä hän on oikeasti velkaa.

Yksityinen perintätoimi, käytännössä kaikki perintäyhtiöt ovat toimineet tässä asiassa lainvastaisesti. Jopa 0 € pääomalle on luotu korko ja sen päälle perimiskulu ja asia on viety sen jälkeen käräjäoikeuteen velkomistuomion aikaansaamiseksi.

Velan sopiminen perintäyhtiön kanssa on maksullista toimintaa ja tässä toimitaan velallisen vahingoksi.

Perintätoimea käytännössä harjoittavat ulkomaalaiset yhtiöt, jotka aktiivisen verosuunnittelun ja konsernilainojen avulla välttävät käytännössä Suomen verotuksen kokonaan riippumatta suurista liikevoitoistaan.

Yksityisen perintätoimen ansiosta suomalaista rahaa ja joskus myös verorahaa veronpalautusten perimisen myötä valuu suoraan veroparatiiseihin

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Juha Nieminen Vantaa

Hanna Hautala Loppi


Edustajat

Juha Nieminen Vantaa
Keikarinkuja 2 a 10, 01510 Vantaa
juha.salden@nullgmail.com
0503022638

Petri Järvi Helsinki
petri.jarvi@nullhotmail.com


Varaedustajat

Martin-Éric Racine Helsinki
martin-eric.racine@nulliki.fi

Hanna Hautala Loppi
hanna.hautala6@nullgmail.com