Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Yleisradioveron lopettaminen

17.1.2019

3 569 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 569

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Yleisradioveron lopettaminen

Aloitteen päiväys

17.1.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/137/2019

Aloitteen sisältö

Yleisradioveron (lyhyesti Yle-veron) kerääminen aloitettiin Suomessa vuonna 2013 aiemmin voimassa ollutta Ylen rahoitusta varten kerättyä televisiomaksua. Vero kerätään vuosittain yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä. Verosta on säädetty lailla Finlexin säädöksessä 484/2012. Laista on annettu useita eri säädöksiä, joista viimeisin voimassa oleva on 817/2017. Veroa tulee maksaa, vaikka ei käyttäisi Ylen palveluita lainkaan. Vero sisältää joukon lakeja, jotka eri tahot kokevat epäoikeudenmukaisiksi.

Henkilöverotuksessa viimeisimmän vuonna 2019 voimassa olevan säädöksen mukaan veroa joutuu maksamaan tuloverolaissa (1535/1992) määritelty Suomen kansalainen, joka viimeistään verovuoden aikana on täyttänyt 18 vuotta, ansiotulojen ja pääomatulojen yhteismäärän tai sitä korkeamman hänelle yrittäjän eläkelain (1272/2006) tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) mukaan vahvistetun työtulon yhteismäärän 14000 euroa ylittävästä osasta. Yleisradiovero on 2,5 % kuitenkin enintään 163 euroa vuodessa. Jokainen perheen jäsen maksaa yleisradioveroa, joka täyttää edellä mainitut kriteerit.

Verovuoden aikana kuolleen henkilön yleisradiovero määrätään hänen kuolinpesälle tuloverolain 17 §:n 1 momentin mukaisesti.

Ahvenanmaalla asuvilta ei peritä Yle-veroa. Ahvenanmaalla kotitalouksilta peritään 220 euron suuruinen tv-maksu, jolla rahoitetaan Ahvenanmaan maakuntahallinnon omistaman Ålands radio och TV -yhtiön toiminta. Ahvenanmaan tv-maksu perustuu siihen, omistaako asukas television.

Yleisradiovero koskee myös yrityksiä, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. Yhteisöjä, joilla on jäsenmaksuja, korkotuloja, osinkotuloja, vuokrahuonetuloja, lahjoituksia ja avustuksia ei yleensä veroteta. Veron suuruus määräytyy verovuoden verotettavan tulon mukaan. Alle 50000 euron tulosta ei tarvitse veroa maksaa. 50000 euroa ylittävältä osalta yleisradiovero on 0,35%. Veron vähimmäissumma on 140 euroa ja enimmillään 3000 euroa.

Yrittäjiltä yleisradiovero peritään sekä hekilöverotuksessa että yrityksen verotuksessa. Yrittäjän henkilökohtainen yleisradiovero määräytyy puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteissumman sekä yrittäjän eläkevakuutuksen (YEL, MyEL) palkkasumman perusteella sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Edellä mainitusta syystä johtuen yrittäjä voi joutua maksamaan yleisradioveroa myös tappiollisesta yritystoiminnasta.

Me allekirjoittaneet vaadimme yleisradioveron maksamisen lopettamista Suomessa. Se ei vastaa alkuperäistä tarkoitusta. Varoille löytyy muutakin käyttöä.

Perustelut

1) Ylen lähettämät ohjelmat ovat laadultaan heikkoja eivätkä ne vastaa kansan toiveita. Kaikissa paikoissa eivät lähetykset edes näy ja silti maksat tyhjästä. Lähetysten välissä ja keskelläkin tulee niin paljon mainosta, millä Yle rahoittaa merkittävän osan lähetyksistään. Kanavia on turhan paljon, harva katselee kaikkia niitä. Ohjelmia on karsittu pois tai munneltu niiden sisältöä.

2) Yle ei ole poliittisesti sitoutumaton, mikä näkyy monikulttuurisuuden tukemisessa ja sen ei pitäisi kuulua Yle:n kuvioihin. Toiseksi vaalien alla EU:ta vastustavat puolueet eivät saa samanlaista kohtelua kuin sitä kannattavat puolueet.

3) Suurin osa teollisuusyrityksistä pitää yleisradioveroa teollisuudelle tarpeettomana, suorastaan kiskontana yrityksiä kohtaan. Joidenkin yritysjohtajien mielestä Yleisradio ei saisi kilpailla samoilla markkinoilla kaupallisten kanavien kanssa vaan sen tulisi keskittyä kotimaiseen palveluun. Yleisradiovero ei vastaa minkään yrityksen tarkoitusta, koska yrityksessä ei ole ollenkaan televisiota (tai kuitenkin vain harvassa) jo syystä, että muuten jäisivät työt tekemättä, mikä tietää tappiota yritykselle. Toiseksi yritykset maksavat tuotannostaan veroa ja syntyy kaksinkertainen verotus. Sama koskee yrittäjiä, jotka maksavat sekä yrityksen että henkilökohtaisen yleisradioveron. Jos yrittäjällä on useita yrityksiä, maksaa hän yleisradioveroa jokaisesta yrityksestä, missä verotetaan moninkertaisesti ja lisäksi henkilökohtaisen veron. Myös henkilöverotuksessa saattaa tulla kaksi- tai useampikertaista verotusta.

4) Yleisradioveron vuosittain kerätyt summat vaihtelevat merkittävästi. Suomalaisilta on kerätty arviolta 500 miljoonaa euroa yleveroa vuosittain. Aiheesta ei löydy mistään yksityiskohtaista laskelmaa siitä, miten Yle-veron rahat käytetään. Pienen tutkinnan jälkeen Yle:n sivulta löytyy vain epämääräisiä taulukoita siitä, miten rahat käytetään. Yksi suuri yli 100 miljoonan euron menoerä vuodessa näyttää olevan ”Muut kulut” ja siinä kaikki. Tällainen esitystapa herättää epäilyksiä, että rahaa katoaa johonkin muuhun tarkoitukseen kuin Yle-lähetysten tuotantoon.

5) Suomen ikärakenne muuttuu koko ajan, tapahtuu luonnollista poistumaa, mikä rasittaa entistä enemmän pienempää osaa väestöstä. Yleisradioveroa korotetaan koko ajan veronmaksajien vähentyessä. On kohtuutonta maksaa näin heikkolaatuisesta palvelusta puhumattakaan, jos sitä ei käytä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Petri Rautiainen Lohja


Edustajat

Petri Rautiainen Lohja
Nummentie 81 A 5 08100 Lohja
petri.rautiainen2016@nulloutlook.com
0449839775


Varaedustajat

Kari Kemppainen Lohja
Metsolankatu 33 B8 08150 LOHJA
kari.kemppainen.64@nullgmail.com
0453182997