Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite.fi-palvelu on poissa käytöstä 13.3.2019 palveluun suunnitelluista ylläpitotoimista johtuen.

YLE alas, kansa ylös!

9.1.2019

1 517 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 517

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

YLE alas, kansa ylös!

Aloitteen päiväys

9.1.2019

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

VN/92/2019

Aloitteen sisältö

Lakia Yleisradio Oy:stä muutetaan seuraavasti:

1) Lisätään 1 §:ään (Yhtiön asema) seuraava kohta:

”Yleisradio Oy on suomalaisten yleisradioyhtiö.”

2) Lisätään 5 §:ään (Hallintoneuvosto) seuraavat kohdat:

”Hallintoneuvoston jäsenistä saa olla vain se osuus eduskuntapuolueiden kansanedustajia (tai heidän lähipiiriään) kuin eduskuntapuolueet ovat saaneet ääniä eduskuntavaaleissa kaikista äänioikeutetuista.”

”Muut hallintoneuvoston jäsenet nimittää eduskunta Yleisradio Oy:n hallituksen esityksestä. Heidän on edustettava eduskuntapuolueista riippumattomia tahoja tai oltava eduskuntapuolueista riippumattomia yksityishenkilöitä.”

3) Lisätään 6 c §:ään (Hallitus) seuraavat kohdat:

”Yhtiön hallituksen jäsenet eivät saa olla sidoksissa eduskuntapuolueisiin ja heidän tulee edistää kaikin puolin puolueetonta tiedonvälitystä.”

”Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla sidoksissa eduskuntapuolueisiin ja hänen tulee edistää kaikin puolin puolueetonta tiedonvälitystä.” (kohtaan hallituksen tehtävät, 1)

”Yleisradio Oy:n hallitus esittelee eduskunnalle Ylen hallintoneuvoston muut kuin eduskuntapuolueita edustavat jäsenehdokkaat. (kohtaan hallituksen tehtävät, 6)

Perustelut

Miljardin veroeuron Yleisradio Oy on nykyisellään posketon yhtälö demokratian kannalta. Yle ei ole suomalaisten yleisradioyhtiö vaan eduskunnan yleisradioyhtiö. Siinä on vissi ero aivan väärään suuntaan, vaikka meille jatkuvasti muuta uskotellaan.

Vai mitä mieltä olette siitä, että uusi eduskunta aina ensi töikseen valitsee Ylen hallintoneuvoston täyteen täysin epäpäteviä poliitikkoja mediaosaamisen kannalta? Mitä he tekevät - he kinastelevat neljä vuotta siitä, onko oma puolue varmasti hyötynyt Ylen propagandasta vähintäänkin sen verran kuin se sai ääniosuutta vaaleissa.

Entäs Ylen hallitus? Vastaus: kuka tahansa voi etsiä kissojen ja koirien kanssa media-alan osaamista hallituksen jäsenten CV:stä, eikä sitä löydä. Uskomatonta, mutta totta! Sen sijaan hallituksen jäsenten CV:t pullistelevat nykysysteemin poliittisia suoja- ja kaverityöpaikkoja - ne riittävät, muu osaaminen olisikin iso rasite päästä kyseiseen tehtävään. Ja tottakai myös Ylen toimiva johto on valtaeliittimme keskenään sopimia nykysysteemin luottopakkeja ”vastuullisissa” tehtävissään.

Pisteenä i:n päälle, koska suomimedian lippulaiva, Yle, on tälläinen, se vetää myös muun valtamediamme ongelmiin todellisen demokratian ja oikeasti riippumattoman tiedonvälityksen kannalta.

Viedään ”YLE alas, kansa ylös!” -kansalaisaloite eduskuntaan!


YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1) Lisätään 1 §:ään (Yhtiön asema) seuraava kohta:

”Yleisradio Oy on suomalaisten yleisradioyhtiö.”

Ylestä on tultava suomalaisten yleisradioyhtiö, eikä enää eduskuntapuolueiden yleisradioyhtiö, mitä se on nykyisin. Tämä on tärkeää kirjata lakiin asti, jotta yhtiön aseman tiedostaa jokainen siellä työskentelevä, Ylen kumppani ja jokainen suomalainen – Ylen toiminta koskee meitä kaikkia!


2) Lisätään 5 §:ään (Hallintoneuvosto) seuraavat kohdat:

a) ”Hallintoneuvoston jäsenistä saa olla vain se osuus eduskuntapuolueiden kansanedustajia (tai heidän lähipiiriään) kuin eduskuntapuolueet ovat saaneet ääniä eduskuntavaaleissa kaikista äänioikeutetuista.”

Ylen hallintoneuvosto on sen ylin päättävä elin. Se koostuu nykyisin pelkästään kansanedustajista. Eduskunnan ulkopuolisten puolueiden äänestäjien ja vaaleissa äänestämättömien osuus on kuitenkin peräti 30-50 % suomalaisista.

Vaadimme näille toimijoille osuutta päätöksentekoon siten, että Ylen hallintoneuvoston 21 paikasta vastaava osa menisi jatkossa heille.

Tämä on välttämätöntä, jotta tasapuolinen tiedonvälitys toimisi jatkossa Ylessä. Yle ei voi olla vain eduskuntapuolueiden äänitorvi, vaan myös niiden haastajien ja ruohonjuuritason toimijoiden tulee saada äänensä kuuluviin Ylessä. Tämä on toimivan demokratian ehdoton edellytys ja se varmistetaan parhaiten kyseisen lainkohdan lisäyksellä.

b) ”Muut hallintoneuvoston jäsenet nimittää eduskunta Yleisradio Oy:n hallituksen esityksestä. Heidän on edustettava eduskuntapuolueista riippumattomia tahoja tai oltava eduskuntapuolueista riippumattomia yksityishenkilöitä.”

Lopullinen nimitysoikeus säilyisi eduskunnalla, mutta laki vaatisi eduskuntaa jatkossa nimeämään (Ylen hallituksen esityksestä) eduskuntapuolueista riippumattomia tahoja Ylen hallintoneuvostoon.

Tämä lainkohta on lisättävä, jotta eduskunnan nykyinen oikeus valita vain itse itsensä varovaroin rahoitetun Yleisradio Oy:n hallintoneuvostoon otetaan pois - sehän on demokratian irvikuva!


3) Lisätään 6 c §:ään (Hallitus) seuraavat kohdat:

a) ”Yhtiön hallituksen jäsenet eivät saa olla sidoksissa eduskuntapuolueisiin ja heidän tulee edistää kaikin puolin puolueetonta tiedonvälitystä.”

b) ”Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla sidoksissa eduskuntapuolueisiin ja hänen tulee edistää kaikin puolin puolueetonta tiedonvälitystä.” (kohtaan hallituksen tehtävät, 1)

Luonnollisesti Ylen hallituksessa ja toimivassa johdossa olisi jatkossa oltava vain eduskuntapuolueista riippumattomia ihmisiä. Jos lakisääteiset osakeyhtiön toimielimet, hallitus ja toimitusjohtaja, ovat riippumattomia, luo se tehokkaasti samalla painetta myös ohjelmapolitiikan ja yhteiskunnallisten ohjelmien sisältöjen puolueettomuuteen.

c) ”Yleisradio Oy:n hallitus esittelee eduskunnalle Ylen hallintoneuvoston muut kuin eduskuntapuolueita edustavat jäsenehdokkaat. (kohtaan hallituksen tehtävät, 6)

Koska jatkossa Ylen hallituksen olisi siis oltava kokonaan eduskuntapuolueista riippumaton, se voisi hyvin esitellä valitsemansa eduskuntapuolueiden ulkopuoliset hallintoneuvoston ehdokkaat eduskunnalle.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Petri Hirvimäki Jyväskylä


Edustajat

Petri Hirvimäki Jyväskylä
Kalervonkatu 7 A 9, 40100 Jyväskylä
petri.hirvimaki@nullnukkuvat.fi
0449871302


Varaedustajat

Maria Jokinen Padasjoki
Padasjoki
Maria.Jokinen@nullsaunalahti.fi
0505294471