Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Valtakunnallinen kiusaamisen vastustamisen Kilpimalli

23.1.2019

21 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 21

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Aloite ei saanut vaadittua 50 kannatusilmoitusta 23.2.2019 mennessä.

Kansalaisaloitteen otsikko

Valtakunnallinen kiusaamisen vastustamisen Kilpimalli

Aloitteen päiväys

23.1.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/425/2019

Aloitteen sisältö

Perustetaan

1.Kiusaamisen vastustamisen valtuutetun virka. Se on valtakunnallinen valtion virka.

2.Maakunnittain yksi kiusaamisen vastustamisen Kilpihenkilö. Apunaan hänellä on koulutetut vapaaehtoistyöntekijät eli Pyyteettömät Ystävät.

3.Pyyteettömät Ystävät arjen apuna kiusatuille.


Kiusattu ja Pyyteetön Ystävä ovat keskustelleet aikaisemmin ennen yhteistapaamista. Kilpihenkilö ja Pyyteetön Ystävä ovat täysin tietoisia tilanteesta ja kiusatun kokemuksista ja he toimivat kiusatun puolesta. Tarvittaessa keskusteluun voi osallistua Kilpihenkilö ja valtakunnallinen kiusaamisen vastustamisen valtuutettu.

Perinteisesti kiusaamiskeskusteluissa kiusaajilla on valta-asema. Kiusaajan valta-asemaan tulee puuttua. Pyyteetön Ystävä ja Kilpihenkilö ovat aina kiusatun puolestatoimijoita. Kiusatun tulee kokea, että hänen oikeuksiaan turvataan ja autetaan vaikeissa hetkissä keskustelun aikana. Kiusatun tulee tuntea olevansa arvostettu ja häntä todellakin kuullaan. Kiusatulla on mahdollisuus olla myös vain hiljaa ja kuunnella. Häntä ei painosteta keskustelemaan. Huolehditaan, että kiusattu ei koe syyllistymistä.

Jos kiusatulla ei ole voimavaroja tulla yhteiskeskusteluun, Pyyteetön Ystävä toimii hänen puolestaan.

Kilpitoiminta on kiusatulle vapaaehtoinen, mutta kiusaajalla on velvollisuus osallistua ja vastata kiusatun asettamiin kysymyksiin. Kiusaajalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa prosessin kulkuun, aikatauluun ja käsiteltävien asioiden sisältöön.

Keskustelun aikana ei käydä läpi vaikeita kiusaamistilanteita, ellei kiusattu niitä halua käsiteltävän. Monesti raakojen kiusaamistilanteiden läpi käyminen aiheuttaa lisätuskaa, lisäahdistusta ja haavojen aukirepimistä.

Kilpimallin toiminta on luottamuksellista. Toiminta etenee kiusatun ehdoilla esimerkiksi jälkikeskustelumahdollisuus.


Kilpi-Malli on tarkoitettu kaikenikäisille ja erilaisiin kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiskierteen katkaisemiseen.

Mallia voisi kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden ratkaisuissa.

Kehittämiseen voisi sisällyttää myös Check-in nettikahvilaa. Check-innissä voisi keskustella ja tuoda tiettäväksi omaa tai ystävän kiusaamista kasvottomana ja nimettömänä. Keskusteluympäristössä olisi mahdollista keskustella toisten kiusaamista kokeneiden kanssa. Myös valtakunnallinen vastustamisen valtuutettu, maakuntien yhdyshenkilöt (kilpihenkilöt) ja Pyyteettömät Ystävät voisivat antaa tukea ja ohjeita miten toimia eteenpäin.

Valtakunnallinen Kiusaamisen vastustamisverkosto voisi myös olla kehittämishankkeena.

Kaakkois-Suomen eduskuntavaaliehdokas Mervi Eskelinen

Perustelut

Suomalaisista 90-% on kokenut kiusaamista itse tai lähipiirissä. Kiusaaminen ei ole merkittävästi vähentynyt. Kilpimalli on kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja kiusaamiskierteen katkaisuun.

Aloitteentekijät
Mervi Eskelinen
Karin Karjalainen

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mervi Eskelinen Pieksämäki


Edustajat

Mervi Eskelinen Pieksämäki
eskelinen2017@nullgmail.com
0404145591


Varaedustajat

Karin Karjalainen Pieksämäki
kaarin.karjalainen@nullgmail.com
0401684850