Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Suomen kaivoslaki uudistettava

15.1.2019

1 519 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 519

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Suomen kaivoslaki uudistettava

Aloitteen päiväys

15.1.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/7302/2018

Aloitteen sisältö

Suomessa uudistettiin kaivoslaki vuonna 2011. Se ei kuitenkaan poistanut pahimpia puutteita. Suomessa on edelleen käytössä 1700-luvulta! peräisin oleva valtausperiaate: ensiksi ehtinyt saa pitää alueen. Vuoden 2011 lainvalmistelussa kaivosteollisuus oli vahvasti edustettuna. Valtaaja saa etuoikeuden alueelta löytyvien malmien hyödyntämiseen myös yksityisillä mailla. Periaate koskee jopa luonnonsuojelualueita! Uuden kaivoslain tulee poistaa tämä periaate kokonaan. Suomessa sijaitsevat malmivarat on oltava Suomen valtion omistuksessa. Jos lupia kaivosyhtiöille myönnetään, on niistä saatava korvaus, joka kattaa myös kaivostoiminnan ympäristölle aiheuttamat haitat. Suomen kaivospolitiikan neljä suurinta virhettä ovat: valtauskäytäntö, olemattomat rojaltit, puutteellinen verotus ja heikko ympäristövastuujärjestelmä.

Perustelut

Suomessa malmivaraukset kattavat valtavia alueita. Tukesin mukaan varaukset kattoivat Suomen pinta-alasta lähes 38000 neliökilometriä marraskuussa 2017. Käytännössä kaikki hakijat saavat malminetsintäluvan. Lupa voi olla voimassa jopa 15 vuotta. Se antaa oikeuden suorittaa alueella lupaehtojen mukaista malminetsintää. Kun luvan on saanut, se antaa yksinoikeuden hyödyntää kaivosalueen mineraaliesiintymää, jonka voi jopa myydä eteenpäin.

Suomi ei saa käyttöoikeuskorvauksia, joista muissa maissa hyötyvät valtio, paikallisyhteisö ja maanomistajat. Kyseessä on koko ajan uusiutumattomien luonnonvarojen hyödyntäminen. Suomihan kuuluu Fennoskandian kilpeen, jossa on paljon mineraaleja. Mineraalit voi louhia vain kerran.

Voitot katoavat ulkomaille nykysysteemillä. Siksi Suomi tarvitsee rojaltimaksut ja kaivosveron, joka estää kaivosyhtiöiden verosuunnittelua. Suomi on tällä hetkellä kaivosverotuksen kehitysmaa.

Ympäristötuhot jäävät veronmaksajien kontolle. Kaivosyhtiöt eivät niistä nykyjärjestelmässä vastaa.
Suomen kaivospolitiikan neljä suurinta virhettä ovat: valtauskäytäntö, olemattomat rojaltit, puutteellinen verotus ja heikko ympäristövastuujärjestelmä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Antti Kivimäki Vilhulantie 8-10 B 6 76850 Naarajärvi


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Antti Kivimäki Pieksämäki


Edustajat

Antti Kivimäki Pieksämäki
antti.kivimaki@nullesedu.fi
0408350795


Varaedustajat

Heli Hollari Joroinen
heli.hollari@nulloutlook.com