Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kulta kotiin – aloite Suomen kaivosmineraaliomaisuuden kansallistamisesta

7.1.2019

2 601 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 601

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Kulta kotiin – aloite Suomen kaivosmineraaliomaisuuden kansallistamisesta

Aloitteen päiväys

7.1.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/7301/2018

Aloitteen sisältö

Suomen hallituksen 10.6.2011 antamaa kaivoslakia on muutettava niin, että siinä määrätään kaikki kaivostoiminnalla nykyisesti hyödyntämättömät kaivosmineraalit yhteiseksi omaisuudeksi, jonka myyntitulosta merkittävä osa pitää käyttää kansallisen hyvinvoinnin takaamiseksi ja luonnon suojelemiseksi.

Uuden lain mukaan valtio voisi luovuttaa liikeyhteisölle oikeuden hyödyntää kaivosmineraaleja merkittävää osaa kaivannaisista saatavaa myyntituloa vastaan. Valtion osuus olisi suoraan riippuvainen kaivostoiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista.

Perustelut

Nykyinen kaivoslaki antaa kansainvälisille yrityksille mahdollisuuden hyödyntää Suomen mineraaliomaisuutta välittämättä toiminnan ympäristö- ja asukasvaikutuksista.

Samalla nykyinen kaivostoimintaan kuuluva tulonhankintamalli antaa liikeyhteisöille mahdollisuuden olla maksamatta valtiolle verotuloja veronkierron takia.
Suomen maaperästä löytyvät kaivosmineraalirikkaudet ovat mittavat, ja ne sisältävät runsaasti korkean teknologian käyttämiä arvokkaita raaka-aineita. Näiden raaka-aineiden hyödyntämisestä syntyneiden liikevoittojen ei tulisi virrata ulkomaille, vaan niistä saatavat tulot pitäisi hyödyntää suomalaisten hyvinvoinnin ja ympäristön hyväksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Markus Myllyniemi Kirkkonummi

Toivo Qiu Helsinki


Edustajat

Markus Myllyniemi Kirkkonummi
markusmyllyniemi@nullelisanet.fi


Varaedustajat

Heikki Myllyniemi Kirkkonummi
heikkimyllyniemi@nullkolumbus.fi