Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kansalliseen omistukseen

1.1.2019

22 722 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 46

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 22 676

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kansalliseen omistukseen

Aloitteen päiväys

1.1.2019

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/7299/2018

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että eduskunta ryhtyy lainvalmisteluun muuttaakseen kaivoslakia seuraavalla tavalla.

*Suomen maanpinnan alapuoliset luonnonvarat kuten mineraalit ja kaivannaiset sekä pohjavedet kuuluvat lähtökohtaisesti Suomen valtiolle.

*Kaivosluvan haltijan on maksettava valtiolle kohtuullinen korvaus saadakseen maanpinnan alapuoliset luonnonvarat käyttöönsä.

Perustelut

Suomi on yksi harvoista länsimaista, jossa on voimassa maan pinnan alapuolisten luonnonvarojen osalta periaate, jonka mukaan 'löytäjä saa pitää'. Tästä johtuen Suomen pinta-alasta oli vuoden 2017 marraskuussa vallattu malmin etsintään varten 38 000 neliökilometriä. Varsinaista kaivosalueita on Suomessa jopa 300 neliökilometriä.

Suomen valtion ja sen kansalaisten näkökulmasta on ongelmallista, että ulkomaiset suuryritykset saavat hyvin vapaasti, kevyin velvollisuuksin harjoittaa teollisuutta, jonka lopputulemana vain haitat jäävät veronmaksajalle.

Muissa verrokkimaissa lähtökohta kaivannaisten osalta on, että valtio omistaa maanpinnan alapuoliset mineraalit ja luonnonvarat, jotka kaivosyritys voi saada vain korvausta vastaan käyttöönsä. On myös hyvin yleistä, että valtio perii erikseen kaivannaisveroa.

Suomalaisen yhteiskunnan, ympäristön ja sen veronmaksajien näkökulmasta on tärkeää, että luonnon monimuotosuudelle ja kantokyvylle raskas kaivosteollisuus on vahvemmin säännelty. Yhteiskunnan, joka viime kädessä maksaa kaivosten tuomat haitat, tulee saada osansa kaivostoiminnan taloudelliseesta hyödystä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 46 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Puistotie 8a5 48100 Kotka


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Joona Mielonen Kotka


Edustajat

Joona Mielonen Kotka
Puistotie 8a5 48100 Kotka
joona.mielonen@nullgmail.com
0505309112

Hanna-Kaisa Korhonen Leppävirta
kaisa.korhonen@nullleppavirta.fi


Varaedustajat

Jesse Ojala Kotka
jesseojala1@nullgmail.com