Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite kansalaisaloitteen käsittelyn muuttamisesta

12.12.2018

3 759 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 759

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite kansalaisaloitteen käsittelyn muuttamisesta

Aloitteen päiväys

12.12.2018

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

VN/6909/2018

Aloitteen sisältö

Eduskunta ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin muuttaakseen tarvittavia lakeja ja muita säännöksiä, jotta kansalaisaloitteet, jotka ovat saavuttaneet vaaditun määrän allekirjoituksia, käsitellään eduskunnassa tarpeellisissa valiokunnissa sekä eduskunnan täysistunnossa viimeistään puolen vuoden kuluessa aloitteen toimittamisesta. Mikäli vaalikausi ehtii vaihtua ennen kansalaisaloitteen käsittelyä loppuun, tulee kansalaisaloite siirtää seuraavien valtiopäivien käsiteltäväksi.

Perustelut

Kun kansalaisaloitelaki säädettiin 13.1.2012, jäi lakiin merkittävä puute. Laissa on määritelty tarkasti aloitteen aloiteoikeus, nimien kerääminen ja muut teknisluonteiset aloitteen tekemiseen liittyvät seikat, mutta laissa ei ole määritelty aloitteiden käsittelemisestä mitään. Tämä onkin käytännössä johtanut tilanteisiin, joissa täysin asiallisesti laadittu aloite, johon on kerätty suurella vaivalla tarvittavat nimet, ei ole johtanut mihinkään. Näin ollen laissa on selkeää parannettavaa, kuten myös tosiasialliset viimeaikaiset tapahtumat esimerkiksi kansalaisaloitteen ”Perintö- ja lahjaverosta luopuminen” käsittelyssä osoittavat.

Kansalaisten osallistumismahdollisuutta demokrattiseen päätöksentekoon tulee tukea sekä parantaa ja valtiovallan tulee osoittaa tarvittavaa arvostusta kansalaisten tärkeinä pitämille asioille. Jotta suoran demokratian mahdollisuudet voisivat toteutua ja kansalaisaloite instituutiona palvelisi tarkoitustaan, on tärkeää, että kansalaisaloitteet saadessaan tarpeellisen määrän allekirjoituksia tulevat asianmukaisesti käsitellyiksi sen sijaan, että eduskunta voi käytännössä päättää, mitä aloitteita kuuntelee ja mitkä heittää romukoppaan. Isoin yksittäinen epäkohta kuitenkin liittyy kansalaisaloitteiden raukeamiseen vaalikauden vaihtuessa: vaikka eduskunnassa istuvat kansanedustajat vaihtuvat, kansa ja sille tärkeät asiat eivät vaihdu. Jotta muutos voisi toteutua käytännössä, joudutaan kansalaisaloitelain lisäksi muuttamaan mahdollisesti myös muita lakeja, kuten eduskunnan työjärjestystä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Suvi Karhu Kotikunta ei tiedossa

Marika Sorja Helsinki


Edustajat

Suvi Karhu Kotikunta ei tiedossa
suvi.karhu@nulliki.fi
0414375635


Varaedustajat

Marika Sorja Helsinki
marika.sorja@nullgmail.com
0449929940