Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Laki rekisteröidystä parisuhteesta sukupuolineutraaliksi

22.5.2013

394 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 394

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 22.11.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki rekisteröidystä parisuhteesta sukupuolineutraaliksi

Aloitteen päiväys

22.5.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 97/52/2013

Aloitteen sisältö

Muutetaan laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950 sukupuolineutraaliksi, ts. muutetaan lain 1 §

"Kahden samaa sukupuolta olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön parisuhde voidaan rekisteröidä siten kuin tässä laissa säädetään."

muotoon

"Kahden 18 vuotta täyttäneen henkilön parisuhde voidaan rekisteröidä siten kuin tässä laissa säädetään riippumatta näiden henkilöiden sukupuolista."

Perustelut

Nykyinen laki rekisteröidystä parisuhteesta syrjii heteroseksuaaleja sekä biseksuaaleja, jotka haluaisivat solmia rekisteröidyn parisuhteen eri sukupuolta olevan henkilön kanssa.

Eri sukupuolta olevien henkilöiden on mahdollista solmia keskenään avioliitto muttei rekisteröityä parisuhdetta, mutta avioliiton solmimiseen liittyy eettisiä ongelmia. Jotkin eri sukupuolta olevat parit kokevat avioliittoinstituution syrjiväksi ja vanhanaikaiseksi, koska avioliittoa eivät voi solmia keskenään kaikki parit sukupuolesta riippumatta. Jotkin eri sukupuolta olevat parit kokisivat itse avioliiton solmiessaan antavansa hyväksyntänsä nykyiselle avioliittokäsitteelle, minkä takia heidän on mahdotonta solmia avioliittoa, vaikka he haluaisivatkin jollain tavalla virallistaa suhteensa.

Suomessa avioliittolain sukupuolineutraaliksi tekemisen puolesta taistelee tällä hetkellä voimakas kansanliike ja mikäli se onnistuu tavoitteessaan, muuttuu tämä lakialoite tarpeettomaksi. Niin kauan kuin avioliittolaki ei ole sukupuolineutraali, olisi kuitenkin kehitystä parempaan suuntaan, muuttaa edes laki rekisteröidystä parisuhteesta sukupuolineutraaliksi. Tällöin rekisteröidyn parisuhteen voisivat solmia myös sellaiset eri sukupuolta olevat parit, jotka kokevat nykyisen avioliittokäsitteen loukkaavan heidän arvomaailmaansa siinä määrin, etteivät he voi solmia avioliittoa.

Niillä, jotka vastustavat samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien lisäämistä, ei myöskään pitäisi olla mitään syytä vastustaa tämän lain muutosta. Tämä lakialoite ei nimittäin tuo samaa sukupuolta oleville pareille mitään uusia oikeuksia, se tuo niitä ainoastaan eri sukupuolta oleville pareille.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jani Koskinen


Edustajat

Jani Koskinen


Varaedustajat

Aino Rautiainen