Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ruotsin kielen virallisen aseman muuttaminen vähemmistökieleksi

1.2.2013

5 710 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 4

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 706

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.8.2013.
Kannatusilmoitukset hävitetty 6.8.2013

Kansalaisaloitteen otsikko

Ruotsin kielen virallisen aseman muuttaminen vähemmistökieleksi

Aloitteen päiväys

1.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 11/52/2013

Aloitteen sisältö

Perustuslakia on muutettava siten, että jatkossa Suomen virallisena kielenä on vain suomi. Vastaavat muutokset on toteutettava myös pakolliseen kieliopetukseen ja virkamiesten kielivaatimuksiin ym. liittyen. Ruotsi tulee säilyttää vähemmistökielenä, jolla palveluita on kuitenkin saatavilla tarpeen mukaisesti.

Tämä kansalaisaloite ei ota kantaa esim. englannin nostamiseen vähemmistökielen asemaan, vaikka eduskunnan olisikin syytä käsitellä uudistustarvetta muutoinkin kuin pelkästään ruotsin osalta.

Perustelut

Ruotsia äidinkielenään puhuvien pieni määrä (5 % suomalaisista) ei oikeuta kielelle suomen tasoista virallisen kielen (kansalliskielen) asemaa, vaan suomenruotsista tulisi tehdä vähemmistökieli, jota suojellaan asianmukaisesti.

Suomi ei kuulu Ahvenanmaan itsehallintoalueen virallisiin kieliin. Ruotsissa suomella on vain vähemmistökielen asema (460 000 suomea puhuvaa, 5 % väestöstä). Niin ikään Virossa ainoa virallinen kieli on viro, vaikka maassa on huomattava venäjänkielinen vähemmistö (26 %).

Nykyinen tilanne on absurdi ja hyvin poikkeuksellinen naapurimaihimme verrattuna. Vähemmistön kielen pitäminen virallisena kielenä aiheuttaa tarpettomia kustannuksia ja heikentää Suomen kilpailukykyä maailmanlaajuisilla markkinoilla. Ennen kaikkea se kuitenkin asettaa suomenkielisen valtaväestön epäoikeudenmukaiseen asemaan vähemmistön edessä.

Pakollisista toisen kotimaisen opinnoista luopuminen on hyvä tavoite, mutta itsessään riittämätön, kun käsillä on huomattavasti laajempi, kansallista identiteettiämmekin koskeva kysymys kansalliskielestä. Tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on siksi puuttua tähän kansalliskieliä koskevaan kysymykseen, josta ei ole ollut hyväksyttävää edes käydä keskustelua.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 4 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Lasse Kärkkäinen


Edustajat

Lasse Kärkkäinen

Mika Isomaa


Varaedustajat

Kyuu Eturautti

Jaakko Kantojärvi